İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Doktora Programı’nın Mimarlıkta Estetik Olgusu: Poetik Oluşa Dair (MEO: POD) dersinin 2018-2019 Bahar Dönemi sonu bildirilerinin sunuşlarını ve genel tartışması herkesin katılım ve katkısına açık olarak düzenleniyor. 10.00-17.00 arasında gerçekleşecek iki oturumun moderatörlüğünü dersin yürütücüsü Ayşe Şentürer üstleniyor.

Oturum 1 (10.00-13.00)
Hakikat Üzerinden Estetiği Okumak / Özge Can Balaban
Parça ve Deviniminin Kurduğu Poetika Üzerine... / Bahar Gökçen Kumsar
[Post]Topoğrafyada Poetik Karşılaşmalar Üzerine Bir İnceleme: Uykuda Çocuk Ölümleri / Merve Eflatun
Çok Katmanlı Rüya Aralıklarında İnşaya Dair / Ayşe Hilal Menlioğlu
Topo-Poetik İlişki Üzerinden Fark-Değerin İnşası: Mostar Köprüsü / Reyya Kalay Yüzen
Dönüşümün Poetikası: Aalto Deneyselliğine Dair / Pınar Geçkili Karaman
Düğümlerin Poetikası: Álvaro Siza Mimarlığında Topoğrafya ve Topoloji Üzerine / Derya Yıldız
Süreleşme ve Poetik Açılımlarıyla Carlo Scarpa Mimarlığı / Çağdaş Kaya
Bir Kimlikten Diğerine Geçişin Poetikliği: Taşkışla Üzerine / Zeynep Melike Atay Kızıltaş

Oturum 2 (14.00-17.00)
Memnuniyetsizliğin Olanakları -ve Bazı Mimari Söylemler / Ayşe Dede
Yerleşmenin Estetik Açılımlarının Yer-olmayan Kavramı Aracılığıyla İncelenmesi ve İstanbul Havalimanı Örneği /Feride Tuğçe Mamati
Anestetik Olanın Yükselişi: Görüntü Çağında Poetik Mimarlık Üretimi / Gökhan Kıyıcı
Mimarlıkta Sadeleşme Arayışı / Cem Eren Güven
Mimarlıkta Aşırılığın Poetik Oluşuna Dair… / Selen Suphiye Kandemir
Çamurun Ritüel-Poetik Dönüşümleri / Buse Özçelik
Bitmemişliğin Estetiğinin Mesken Tutma Üzerinden Değerlendirmesi / Didem Sağlam
Mimari Praksis Mekanizmaları: Farrell&Grimshaw ve Foster&Partners’ın Karşılaştırmalı Serimi / Erenalp Büyüktopcu
Üçüncü Türü Ortaya Çıkarabilmek Üzerine / Derya Uzal
Yeni Bir Katman Olarak Türetilen Estetik / Eda Yeyman