Ülkemizde yaklaşan Yerel Yönetim Seçimleri; Cumhuriyetin ikinci yüzyılında mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak bir kişide toplandığı, “merkezileşme ve otoriterleşme” politikaları çerçevesinde yerel yönetimlerin özerk yapılarının değiştirildiği ve yetkilerinin kısıtlandığı, hukukun ve demokrasinin evrensel ilkelerinin yok sayıldığı; baskıcı ve otoriter rejim koşullarında gerçekleştirilecektir.

İçinde bulunduğumuz bu dönemde; ekonomik krizle birlikte toplumsal ve sosyal kriz koşulları ağırlaşmakta, 6 Şubat 2023 tarihli depremler ve afetler siyasi hegemonya adına bir fırsata dönüştürülerek planlama, kentleşme ve yapılaşma süreçleri rant odaklı politikaların aracı haline getirilmektedir. Kamusal ve hukuki denetim yok sayılarak planlama ve imar süreci yeniden yapılandırılmakta, kamuya ait kaynaklar, kentler, doğal, kültürel değerlerin yatırım araçlarına dönüştürülmektedir.

Cumhuriyetin devriminin eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer pek çok alandaki birikim ve değerli kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik aydınlanma ve uygarlaşma karşıtı uygulamalar artmaktadır. Eşitsizlik ve adaletsizlik yükselmekte, düşünce ve ifade, özgürlüğü, örgütlenme, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı gibi temel hak ve özgürlükler çiğnenmekte, demokrasinin bütün kurumlarının baskı altına alınarak yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırılmaktadır.

Bu bağlamda; Mimarlar Odası tarafından 9 Aralık 2023 Cumartesi günü, İstanbul’da “Otoriterleşme ve Afet Koşullarında Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu” düzenlenecektir.

Kentsel yerleşimlerden kırsal yerleşimlere kadar mahalli idarelerde yaşanan değişim ve gelişmelerin; toplumsal, ekonomik ve sosyal yaşama, kent ve mimarlık mesleğine etkilerinin de değerlendirileceği program; meslek ortamı ve tüm ilgilenenlerin katılımına açık olarak düzenlenmektedir.