Küratörlüğünü Prof. Mümtaz Sağlam’ın yaptığı sergide, Cumhuriyet döneminde yaşanan sanatsal gelişmenin niteliği üzerinde durularak özgün yorumlar üreten üretim biçimlerinin, yer ve zaman kavramlarıyla bağlantılı bir şekilde arz ettiği görünüm tartışmaya ve değerlendirmeye açılıyor. Öncelikli olarak 1950’li yıllardan itibaren Türk resim sanatında öne çıkan sanatçı tavırları ve eser örnekleri, oluşan üretim mantığı ve düşünce derinliği üzerine odaklanan sergi, ortaya çıkan yorum kalitesi ve farklılıklarına dikkat çekmeyi de amaçlıyor.

Sergide aralarında Fikret Muallâ, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino ve Neşe Erdok'un da aralarında bulunduğu 22 sanatçının 28 eseri yer alıyor.