C. Abdi Güzer tarafından yüz yüze gerçekleştirilecek olan “Sinemanın Mimarlık Üzerine Söyledikleri” başlıklı sunum ve “Sinema ve Mimarlık” kitabının tanıtımı 14 Kasım Salı günü saat 19.30'da, Mimarlar Derneği 1927'de gerçekleştirilecek.

Sunum Hakkında
Sinema ile Mimarlık arasında çok boyutlu bir ilişki var. Sinema mekânı temsil etmekle kalmıyor, onu dönüştürüyor, one yeni anlamlar yüklüyor. Böylelikle Kent, Mimarlık, Tasarım, Sanat gibi konulara dışarıdan bir gözle bakmamızı sağlıyor. Söyleşi sinemanın bu dönüştürücü gücü üzerine odaklanıyor, yeni çıkan ve farklı alanlardan yazarların katkı koyduğu Sinema ve Mimarlık kitabı tanıtılıyor.

C. Abdi Güzer Hakkında
Prof. Dr. Celal Abdi Güzer Lisans derecesini 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını aynı üniversitede tamamlayan Güzer İngiltere’de, Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde mimarlık eleştirisi üzerine doktora çalışması yapmış ve ders vermiştir. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eleştirisi üzerine ders vermekte ve dördüncü sınıf proje stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Çağdaş mimarlık kavramları ve uygulamaları üzerine teori, eleştiri ve tasarım odaklı pek çok ulusal ve uluslararası yayını olan Güzer ODTÜ’de Bölüm başkan yardımcılığı, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı gibi görevler üstlenmiş, bir dönem Mimarlar Derneği 1927 genel başkanlığı yapmıştır. Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yapan Güzer üçü birincilik olmak üzere çok sayıda derece ve ödül sahibidir. Projelerini ağırlıklı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiren Güzer’in uygulanmış ve devam eden çok sayıda kentsel ve mimari projesi vardır. Bu projeler arasında yer alan MATPUM araştırma merkezi yapısı 2008 yılında YEM ödülüne layık bulunmuştur. 2013 yılında Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali’nin küratörlüğünü üstlenen ve “şablon / template” temalı ana sergiyi düzenleyen Güzer’e 2019 yılında mimarlığa yaptığı katkılar nedeni ile TSMD jüri özel ödülü verilmiştir. Güzer’in araştırma konuları arasında mimarlık eleştirisi, çağdaş mimarlık uygulama ve kavramları, konut ve toplu konut, kentsel dönüşüm, eğitim yapıları ve sürdürülebilirlik gibi konular yer almaktadır.