Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) tarafından düzenlenen "Üniversitenin Ötesinde: Eleştirel, Özgürleştirici ve Dayanışmacı Arayışlar" başlıklı konferansın, bilgiyi kamusal kullanıma açık ve insanlığın ortak varlığı kabul eden bir bilim anlayışından hareketle, bilimsel etkinliği ve birlikte öğrenmeyi özgürleşme ve dayanışma pratikleri olarak ele alması ve bunun için ortak düşünme ve tartışma kanalları yaratması amaçlanıyor.

Konferansın ilk gününde, önce mevcut yüksek öğretim sistemine ilişkin sorunlar tartışılacak, sonra dünyadan ve Türkiye’den özgün deneyimlerin paylaşıldığı oturumlara geçilecek. Konferansın ikinci günü ise metodolojik ve pedagojik sorgulamalara ayrılan oturumların ardından, yeni bir akademik inşa ve araştırma gündeminin tartışılacağı bir forum ile sona erecek. Forumun, KODA’nın ve onun “Hayat Bilgisi Okulunun” yolculuğuna ışık tutabilecek somut önerileri de ortaya çıkarması bekleniyor.