İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Yapay Zeka ve Mimarlık / Tasarım Eğitimi Çalıştay Serisi’nin ikincisi 04 Haziran 2024 Perşembe günü İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Mimarlık kuramcısı Prof. Neil Leach’in de seminer vereceği çalıştayın panel ve çerçeve konuşmayı içeren ilk iki oturumu konuya ilgi duyan herkesin katılımına açık.

Çalıştayın Konusu
Tasarım eğitiminde gün geçtikçe daha önemli hale gelmekte olan yapay zekânın, sunduğu fırsatlar ve kolaylıklar yanında çok sayıda risk ve sorun barındırdığı da bir gerçek. Bu sebeple yapay zekâ araçlarının eğitim süreçlerinde doğru ve dengeli bir yaklaşımla kullanılması büyük önem arz ediyor.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından, geçen sene temmuz ayında “Mevcut Gözlemler ve Deneyimler & Soru -Sorun Tespiti” odak temasıyla düzenlenen ilk çalıştayın ardından, 4 Haziran 2024 Salı günü “Eğitimde Bir Araç Olarak Üretken Yapay Zekâ” odak temasıyla ikinci bir çalıştay düzenlenecek.

4 Haziran’daki çalıştay, Prof. Dr. Leman Figen Gül moderatörlüğünde Doç. Dr. Orkan Zeynel Güzelci, Öğr. Gör. Salih Özdemir ve Doç. Dr. Caner Güney’in sunum yapacağı bir panel, Prof. Neil Leach’in yapacağı bir çerçeve konuşma ve sonrasında fakülte akademisyenlerinin katılacağı bir “tematik kapalı oturum” şeklinde kurgulandı. 

Çalıştayın tematik oturumunda aşağıdaki sorular üzerinden bir tartışma ortamı oluşturulması hedefleniyor:

  • Yapay zekâ eğitim sürecinin hangi aşamasında müfredata dahil edilmelidir? Olası entegrasyonun avantaj ve dezavantajları nelerdir?
  • Yapay zekâ ile ilgili eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla nasıl bir altyapı oluşturulmalıdır?
  • Yapay zekâ destekli interdisipliner ve transdisipliner yaklaşımları gözeten bütüncül dersler/müfredatlar nasıl tasarlanabilir?
  • Yapay zekâ modellerinin mimarlık, tasarım ve planlama eğitiminde kullanımı, eğitmenlerde ne gibi yeni formasyonlar gerektirmektedir?
  • Yapay zekâ uygulamaları mimarlık, tasarım ve planlama eğitimindeki hangi tür derslerde ve projelerde bir araç olarak kullanılabilir? Neden?
  • Yapay zekânın getirdiği hızlı dönüşüm bağlamında, mimarlık, tasarım, planlama eğitimi ve pratiği bütününde nasıl stratejiler geliştirilmelidir?
  • Yapay zekânın mimarlık, tasarım ve planlama eğitiminde yanlış veya kötüye kullanım risklerini minimize etmek için hangi politikalar geliştirilmelidir?
  • Yapay zekâ modellerinin mimarlık, tasarım ve planlama eğitiminde kullanımında, fikri mülkiyet, intihal gibi etik konularda nasıl davranmak gerekir?

Çalıştayın ilk iki oturumuna katılım herkese açık ve kontenjan sınırlı olup, katılmak isteyenlerin bu bağlantıdaki katılım formunu doldurmaları gerekiyor.