2023 Dünya Mimarlık Günü Teması Açıklandı

GÖKÇE ARAS ENGİN

UIA’nın (International Union of Architects) önderliğinde 1985 yılından itibaren her yıl Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Habitat Günü'ne paralel olarak Ekim ayının ilk Pazartesi günü tüm dünyada kutlanan Dünya Mimarlık Günü’nün 2023 teması “Architecture for Resilient Communities / Dirençli Topluluklar için Mimarlık” olarak belirlendi.

2023 Dünya Habitat Günü’nün "Dirençli Kentsel Ekonomiler: Büyümenin ve İyileşmenin İtici Güçleri Olarak Şehirler” teması paralelinde UIA Konseyi, bu yılki Dünya Mimarlık Günü için “Dirençli Topluluklar için Mimarlık” temasını seçti. Bu temayla UIA, hem mimarlığın yaşanabilir bir topluluk yaşamı yaratma kapasitesi ve sorumluluğuna özel bir vurgu yapmayı hem de tüm ülkelerde kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ilişkiye dair uluslararası bir tartışma başlatmayı amaçlıyor.

Dünyanın her yerindeki kontrolsüz kentsel yayılma sosyal ve ekonomik dengeyi tehdit ediyor. İklim krizleri, küresel salgın ve birçok ülkedeki siyasi çalkantılar, toplulukları tehdit eden, yoksul ve dezavantajlı grupları büyük ölçüde etkileyen sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizlikleri de ortaya çıkardı.

Dünya, günümüzün iklimsel ve sosyal zorluklarına en iyi şekilde nasıl yanıt verileceği konusunda zor bir görevle karşı karşıya. Bu durum, kentlerin düzenlenmesi, çevreye ve topluma saygılı mimarinin üretilmesi için geleneksel planlama araçlarının etkinliği ve yeterliliği konusunu da gündeme getirmektedir.

Dünya Mimarlık Günü'nde UIA, üye ülkelerini, bu konudaki tartışmayı sürdürmeye, mimarların yenilikçi çözümler geliştirmesine ve dirençli topluluklar için yaşanabilir binalar ve kamusal alanlar tasarlamasına olanak tanıyan, kentsel planlama kavramlarını ve politikalarını teşvik etmeye davet ediyor. Kentleşmeyi “insanileştirmek”, kültürel mirasa saygı göstermek, doğa ve biyoçeşitlilikle ilişkiyi yeniden kurmak da 2023 Dünya Mimarlık Günü temasının amaçları arasında yer alıyor.

Etiketler: