7. Sinop Bienali Burada ve Nerede Temasıyla Ağustos'ta Başlıyor

Bu yıl, 15 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yedincisi düzenlenen Sinop Sanat Bienali Sinopale'nin küratörlüğünü Aslı Serbest ve Mona Mahall üstleniyor. Küratörler, Burada ve Nerede olarak belirlenen temanın kavramsal çerçevesini ise şöyle çiziyor:

"Sinop Bienali, yerleşik uygulamalara ve işbirlikçi süreçlere dayanmaktadır. Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi’ndeki çeşitli alanları ele almak için Türkiye’nin en kuzeydeki sahil kenti olan Sinop’un merkezinde bulunan eski pazar yeri Hal’de başlangıç noktasını bulmayı planlamaktadır. Amaç; ortak güzergahlarda hareket ederek, çeşitli geçmişleri, deneyimleri ve sanatsal soruları –yerel jeo-politik ve sosyo-politik gerçekliklerde, Karadeniz’in arşivsel ve kolonileştirilmiş yeryüzü biçimlerinde ve su kütlesinde– yerlerinde ele almaktır. Tüm bu unsurlar, ulus devletleri aşar ve geçmiş ile gelecekten parçalar içerirler, soğuk Savaş zamanlarından bir Rus casus balinanın (Aydın) hatırasının yanı sıra tonlarca plastikle birlikte karanlık denizin derinliklerinde tamamen sağlam bulunan antik gemilerle birliktedirler. Bunlar, belirli ilişkilerin ve adetlerin, politik direnişin ve ısrarla devam eden (alt-yapılar ile ve kasıtlı olsun ya da olmasın buradan ayrılanların ve buraya gelenlerin hareketleri ile şekillenen) tarihin mekanıdır.

Sinop Bienali ana mekanı, buluşma ve çalışma alanı: Hal; fotoğraf: Asli Serbest

Burada şurada (here and there) deyimini değiştirerek elde edilen, “burada ve nerede” (here and where) başlığı, algı sınırlarımızın ötesindeki bir yeri ifade eder; baskın anlatılarımızın ve hikayelerimizin dışındaki bir yeri. Bu yer, jeo-politik ve jeo-kültürel gerçekliklerin maddi, dilbilimsel ve mitolojik değişim tarihi ile güncel yaşam dünyamızı şekillendiren bir yerdir. Bu durum bir konum politikası anlamına gelir. Feminist şair Adrienne Rich (1929–2012) tarafından tanımlanan konum politikası, yerel deneyimler, özellikler, coğrafya ve bedene bağlı düşünce ve konuşmayı bir araya getirmeyi amaçlar. Bununla birlikte, konum politikası, yerelliği temel bilginin yeri olarak değil, kökenden ziyade güzergah veya izlenecek yol olarak, bir bağlantı ve kesişim noktası olarak tanımlar. Çünkü yerel, sınırlı bir yerle değil, tarihsel temasla, ilişkilerle ve çevirilerle, yer değiştirmeyle başlar. Yerel, canlıların ve nesnelerin hareketlerini mümkün kılan ve aynı zamanda onları yola sokan güzergahlarda, bir dizi karşılaşma, temas ve çatışma şeklinde gerçekleşir.

Karadeniz’de takip edilebilecek güzergahlar ve rotalar Tuna nehrinin akışı, Diyojen’in memleketi Sinop’tan Atina’ya doğru yaptığı efsanevi yolculuk, kıyı boyunca yer alan altı komşuyu bağlayan çevre yolu, İstanbul Boğazı’ndan gelen petrol, çöp, veri, sürüler ve feromonların akışıdır; bu rotalardan bazılarını takip etmek, konumu bir nesne ve bir canlı arasındaki ilişki olarak anlamamıza yardımcı olabilecektir.

Bienal, harekette olan nesneler ve canlılar arasında bağlantı oluştururken, özellikle sapma potansiyelleriyle, çeviri ve dönüşüm taktikleriyle, karşılaşmalar sonucu ortaya çıkan politik ve estetik dürtülerle ilgilenmektedir. Bu güzergahları ve rotaları izlerken, aktif temaslar başlatmayı, mekanın sakinleri, konuklar ve kırsal bölge arasında kolektif projeler oluşturmayı; başka yerlerde üretilip yerleştirilen sanat yerine, orada, yerinde üretilmiş bir sanatı amaçlamaktadır. Bienal, alternatif bilgi süreçleri başlatmaya, yeni kolektif uygulamaları test etmeye, müşterek bir sanat üretimine odaklanmaktadır; misafirler, yerel ve küresel çevre ve çevre sakinleri (hayvanlar, insanlar, bitkiler, teknoloji) arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışmaktadır.

Bu bilgileri ve yöntemleri Karadeniz kıyılarından İstanbul’a ve diğer yerlere aktarabilmek için açık ve göçebe bir arşiv üreteceğiz. Bu arşiv sayesinde, Sinop’ta başlayan mekana özgü uygulamaları ve paylaşımcı süreçleri devam ettirebileceğiz ve paylaşabileceğiz."

Katılımcılar ve zaman çizelgesi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL