Armstrong Ceiling Solutions’dan Sismik Asma Tavan Sistemi: Seismic Rx®

Son depremlerin ardından, daha güvenli binalar için yapıcı kriterleri belirleyen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin revizyonu 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe ek olarak AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından oluşturulan yeni sismik tehlike haritası da yasal değer kazandı. Bu sayede yenilikçi matematiksel yöntemlerle en son gerçekleşen sismik olaylar analiz edilip güncel veriler ve parametreler temelinde maksimum yer ivmesi (PGA - Peak Ground Acceleration) değerlerinin varyasyonu da hesaplanabilir.

Sismik riskin önlenmesi için binaların tasarımı aşamasında insanların güvenliğinde önemli rol oynayan, yapısal olmayan unsurları da göz önünde bulundurmak gerekir. Akustik asma tavanlara yönelik çözümlerin üretimi ve pazarlamasında uzman bir firma olan Armstrong Ceiling Solutions, yüksek derecede sismik tehlikeye kadar sınıflandırılabilen her alandaki asma tavanların stabilitesini artıran Lay-In taşıyıcı sistemi olan Seismic Rx®’i sunar.

Seismic Rx®, düşük veya en yüksek derecede sismik tehlike altında bulunan ortamlarda dahi asma tavanların stabilitesini artırabilme kapasitesine sahiptir. Tüm Armstrong Board, Tegular ve Vector kenar detay panelleri ürün yelpazesi için uygun olan Seismic Rx®, risk seviyelerine göre benimsenecek bir Prelude 24 mm XL2 yapısının ve özel aksesuarların kullanılmasını öngörüyor. Bu çözüm özellikle kamu kurumları, ofisler, okullar veya kamuya açık birçok uygulama alanı için uygundur. Ayrıca hastanelerde, savunma ve acil durum yönetim tesislerinde (itfaiye teşkilatı, polis karakolları vb), yani bir deprem veya başka ciddi bir durumda bile, her zaman operasyonel olması gereken binalar için idealdir. Diğer endüstriyel alanlarda, özellikle kimya sektöründe, rafinerilerde ve enerji sektöründe, aralıklı titreşimlerin mevcudiyeti göz önünde bulundurularak tavana ilave koruma sağlamak için önemlidir.

Seismic Rx®’in maksimum direnci, Amerika’nın New York eyaletindeki Buffalo Üniversitesi'nde yapılan tam kapsamlı anti-sismik testlerle belgelenip sertifikalandı. Geçilen dinamik ve statik testlerinin ardından ürün ICC-ES 'den (International Code Council – Evaluation Service), ciddi risk altındaki sismik olaylar için ABD yönetmeliğine uygunluk beyanı alan Seismic Rx®, aynı zamanda Türkiye’de de referans alınıyor.

[www.armstrongceilings.com/commercial/en-tr/ ](https://www.armstrongceilings.com/commercial/en-tr/ ) İletişim kurulacak kişi: Semih Gonç [email protected]