AURA-İstanbul 2018 Bahar Dönemi Seminer Konuşmacıları Açıklandı

Başvuruları 11 Şubat’a kadar devam eden AURA-İstanbul Bahar Dönemi Sertifika Programı, tarihsel-kuramsal ve teknik-yöntemsel seminer dizileri kapsamında değerli akademisyen ve mimarları konuk ediyor.

Mimarlık, kentsel tasarım ve kentsel peyzaj konularıyla ilgilenen genç katılımcıları, akademik ve profesyonel hayata hazırlamayı hedefleyen AURA-İstanbul’un araştırma ve eğitim ortamı sunan Sertifika Programı için başvurular devam ediyor. Bahar Dönemi 26 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve 15 hafta boyunca devam edecek.

Programın omurgasını oluşturan “Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu” çalışmalarını destekleyecek içerikteki seminer dizileri kendi içinde tarihsel-kuramsal konular ve teknik yönteme ilişkin konular şeklinde iki alt başlıkta düzenleniyor. 2018 Bahar Dönemi Seminer Dizisi, aralarında Özgür Bingöl, Emre Altürk, Erdem Ceylan, Güldehan Atay, Nurbin Paker, Gökhan Koçyiğit, Arbil Ötkünç, Burçin Başyazıcı, Burak Mangut, Bilge Kobaş ve Yılmaz Değer’in olduğu değerli akademisyen ve mimarları konuk ediyor.

Dönem boyunca katılımcıların, tarihsel ve kuramsal konular ile tasarım eylemi ve pratik arasındaki ilişkiyi kavramaları; mimarlık, planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinleri ile özellikle sosyal bilimler arasındaki etkileşim ve ilişkiyi geliştirmeleri hedefleniyor.

AURA-İstanbul katılımcılarından 2018 Bahar Dönemi için katkı payı alınmıyor. Dönem sonunda, Akademi, sertifika programını başarı ile tamamlayan mezunlarına önde gelen mimarlık ofislerinde 3 ay çalışma olanağı sunuyor.

Sertifika Programına başvuru için son gün 11 Şubat.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye[ buradan ](http://aura-istanbul.com/index.php/basvuru/ ){blank}ulaşabilirsiniz.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL