Beklenmedik Örüntü

Tasarım sürecinde karşılaşılan zorlukları avantaja çeviren On Office ekibi, alışılageldik yapı süreçlerinin dışına çıkmak gerektiğinde neler yapılabileceğini alternatif bir malzeme ve yapım tekniği kullanarak gösteriyor.

İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Tochal bölgesi son yıllarda geçirdiği dönüşüm ile şehirdeki rekreasyon noktalarından biri haline gelmiş durumda. Buranın yeni sakinlerinden Cube Club, mevcut bitki örtüsünün ve şehir manzarasının korunması şartı, arazinin sıradağlarla çevrili bir bölgede konumlanması, ekonomik ve zamansal kısıtlılıklar gibi tasarım sürecini zorlayan birçok faktörün etrafında şekillenmiş. Bölgede yalnızca hafif ve geçici strüktürlere izin verilmesi ise mimarları yapı elemanı olarak nakliye konteynerlerini kullanma fikrine itmiş. Bu fikri eyleme geçirmek, hafif bir strüktür inşası oluşturmanın yanı sıra yapım sürecinin hızlanmasına da sebep olmuş.

Sürdürülebilir mimarlık paradigmalarına bağlı kalmak, geri dönüştürülebilir materyaller kullanmak ve inşa maliyetlerini düşürmek amacıyla yapı malzemesi olarak daha önce kullanılmış konteynerler tercih edilmiş. Geleneksel yapı malzemelerinin yerine kullanılan bu tür alternatif malzemeler, eko-bilinç arayışındaki insanlar için de akıllıca bir seçim gibi görünüyor.

İşlev dağılımı diyagramı
Vaziyet planı
Kafe, restoran zemin kat planı
Kafe, restoran 1. kat planı
Kaçış oyunu bölümün planları
Yönetim birimi planları
Kesit
Kesit

Ana biçimlerine en az müdahaleyle birbirinin yanına yerleştirilen konteynerler, birer modül olarak tasarımın ve projenin ana unsuru haline gelmiş. Doğu yönünde kafeterya ve restoran; güney yönünde yönetim ofisleri, servis hacimleri ve kasa tırmanışı alanı; batı yönünde de kaçış oyunu odası bulunuyor ve her bir kütle en iyi manzarayı ve gün ışığını alacak biçimde konumlandırılmış. Açık, kapalı ve yarı açık hacimlerle mekansal çeşitlilik yaratılmış.

İç ve dış mekan entegrasyonunu sağlamak için yapının, konteynerler aracılığıyla edindiği endüstriyel kimlik iç mekanda da devam ettirilmiş. Konteynerlerin bazıları ise sebep oldukları soğuk atmosferi bertaraf edebilmek adına canlı renklere boyanmış.

Etiketler: