Birleştiren Çatı

Barclay & Crousse tarafından Piura Üniversitesi için ekvator ormanlarına inşa edilen eğitim yapısı, bütüncül bir çatı örtüsü altında birleşen tekil kütlelerden oluşuyor.

Kamu bursu sayesinde kırsaldaki dar gelirli öğrencilere öğrenim görme imkanı sağlayan Piura Üniversitesi, artan öğrenci popülasyonu nedeniyle yeni bir yapıya daha ihtiyaç duymuş. Kuru ekvator ormanı örneklerinden keçiboynuzu ağaçlarının çoğunlukta olduğu bir ormana inşa edilen üniversite kampüsü Lima’nın kuzeyinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta.

Barclay & Crousse mimarlık ofisi, tasarım sürecinden bahsederken süreç boyunca form arayışı ve arkitektoniğin ön planda olmadığını; amacın karşılıklı öğrenmeyi arttırıcı bir öğrenim mekanı yaratmak olduğunu vurguluyor. Mekanın enformel öğrenme süreçlerine de katkı sağlamasını hedefleyen ekip, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen karşılaşma ve paylaşımlarına olanak sağlayan bir mekan yaratmanın yollarını denemiş. Bu fikirden hareketle, konfor zonu adını verdikleri güneşli, sıcak ve havanın kuru olduğu ortak kullanıma açık bir bölge yaratarak gün içerisinde burada zaman geçirilmesini öngörmüşler.

Dışarıdan yekpare bir kütle olarak görünen yapı esasında 11 farklı yapı kütlesinin çatı örtüsü altında birleşiminden oluşuyor. Çatı, ortak sirkülasyon alanlarının gölge olmasını sağlarken aynı zamanda da ışık ve hava geçirgenliğine imkan veriyor. Yarıklara benzetilen çatı açıklıklarından sızan güneş ışığı, yapı içerisinde duvarlara ve zemine yansıyor.

Yapının 70x70 metre katı geometrik sınırlarının içindeki boşlukların, hava geçirgenliği olan gölgelik açık alanlar olarak kurgulanmasının akademi yaşamı ve karşılıklı paylaşımları desteklemesi hedeflenmiş. Yapıda cephe elemanı olarak ise dikey panjurlar ve tropik verilere göre yönleri değişen prefabrik kafesler kullanılmış.

Etiketler: