Bohinj Anaokulu

EN

ARREA ve KAL A iş birliğiyle tasarlanan Bohinj Kindergarten Slovenya'da, Bohinj Vadisi'ndeki en büyük yerleşim olan Bohinjska Bistrica şehrinde konumlanıyor.

Dr. Janez Mencinger Okulu ve Aziz Nikolaos Kilisesi ile birlikte şehrin giriş silüetini oluşturan bina, çocuklara sosyal etkileşim ve özgür seçim alanları sağlarken, aynı zamanda yerel çevrelerini aktif bir şekilde benimsemelerini, keşfetmelerini ve deneyimlemelerini destekliyor. Anaokulu, iç ve dış mekanları sorunsuz bir şekilde bütünleştiren ve birbirine bağlı bir dizi teknik çekirdek etrafında organize edilmiş sürekli bir oyun alanı olarak tasarlandı.

Stratejiler:

Çatı Mimarisi: Barınak Olarak Ahşap Yapı
Yeni bina, çevredeki bağlamın geometrik özelliklerini dikkate alarak, geniş ve eğimli çatılarla yataylığı vurguluyor. Programın üç ayrı hacme bölünmesiyle, ana giriş olarak merkezi bir iç avlu oluşturuldu; bu avlu aynı zamanda dış mekanları da tanımlıyor.

Kültürel Peyzaj ve Yer Algısı: Çiftlik Evi Organizasyonu
Anaokulu mimarisi, doğal çevreye doğru kademeli bir şekilde alçalırken, hacimlerden birinin doğu ucunda doğaya en yakın konuma ulaşıyor ve tamamen manzaraya açılıyor. Üç hacim arasındaki etkileşim, çevreleyen dağların ölçeği ile çocukların güvenli ve destekleyici bir çevreye ihtiyaçları arasında uyumlu bir diyalog kuruyor.

Gank: Gelenekten Sürekli Bir Oyun Alanına
İç ve dış alanları birbirine bağlayan geleneksel "gank" (veranda) öğesinin yorumu, iç mekanın temel organizasyon unsurunu oluşturuyor. Bu çok yönlü dolaşım sistemi, sadece kreş alanlarını birbirine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tüm tesis boyunca esnek kullanım ve harekete de olanak sağlıyor.

Şeffaflık: Birbirlerine ve Çevreye Açıklık
Bina içinde çeşitli seviyelerde karşılaşılan manzara, iç mekanların bölümlenmelerinde ve kuzey-güney doğrultusunda kurgulanan şeffaf alanlarla destekleniyor. Böylece bu aydınlık yapıda, çocuklar, eğitimciler ve mutfak personeli de dahil olmak üzere tüm kullanıcılar birbirleriyle etkileşim halinde olabiliyorlar.

İşlevsellik ve Topluluk: Bir Anaokulunun Ötesindeki Amaç
Kompleks içindeki üç binadan her biri farklı bir amaca hizmet ediyor. İlk iki bina hizmet alanlarını ve sınıfları barındırırken, üçüncü bina kalabalık gruplar için çok amaçlı bir alan olarak tasarlandı. Bu çok yönlü yapı, köy için de bir buluşma yeri olarak, çeşitli faaliyetlere, kültürel ve sosyal etkinliklere olanak tanıyor. Yerel toplum için bir odak noktası olarak hizmet eden yapı, tüm proje ile çevredeki köy arasında bağlantı kurarak bölge sakinleri için yeni bir kolektif alan oluşturuyor.

Etiketler: