Bölük Pörçük Yanıtlar

HÜLYA ERTAŞ

Toprağın altındaki geçmişin peşinde, tarihin sürekli yeniden yazılması için çalışıyorlar Kaman Kalehöyük’te, 1985’ten beri. Erken Bronz Çağı’ndan 17. yüzyıla dek katman katman yerleşimlerin izi, toprağın içlerini doldurduğu evler, mühürler, kırık testiler, ölüler, bozulmuş anlaşmalar, metaller… İnsanlık tarihi geçmişinde netleştiremediğimiz soruların bölük pörçük yanıtları olarak bu kızıl ağacın yakınındaki höyükte duruyorlar.

Fotoğraf: Cemal Emden