Buluşturan Balkon

Erişilebilir konut ve sürdürülebilir malzemeyi odağına alan Vallastaden kapsamında tasarlanan yapı, ahşabı görünür kılmayı ve gündelik buluşma alanlarını artırmayı hedefliyor.

İsveç’in ahşap malzeme kullanma bilgi ve becerisini çok katlı yapı yapma tekniklerine uyarlama niyetiyle yola çıkan Spridd ekibi inşaat sektörünün iklim değişikliğinden beslenen ve sadece yerel değil, küresel ölçekte de karşı karşıya olduğu malzeme ve erişilebilir konut sorunlarına karşı bir öneri sunuyor.

Yenilenebilir malzeme kullanarak sağlam ve ekonomik olarak sürdürülebilir konut yapıları üretme ihtiyacının küresel bir sorun olduğunun altını çizen tasarımcılar projeyi, 2017 yılında gerçekleştirilen, gelecekteki konut yapıları için yeni fikirlerin sunulduğu Vallastaden’deki konut fuarı için geliştirmişlerdi.

Yapıyı kemer gibi saran balkon
Benzer süreçlerle üretilmiş çevre yapılar ve peyzaj ile ilişki
Yaya odaklı çevre dolaşım ile zemin kat ilişkisi
Çift katlı konut biriminin yerleştiği zemin kat
Yapının esas dolaşım ve buluşma alanı olarak çalışan balkon
Benzer süreçlerle üretilmiş çevre yapılar ve peyzaj ile ilişki

Vallastaden, ilhamını geçmişin küçük parselli, özgün nitelikli, tekil yapılarla dolu mahallelerinden alan bir proje. 40 paydaşın bir araya gelip bir mahalle tasarlama ve inşa etme süreci, 2012’de planlanmaya başlandı ve 2017 Eylül ayında bir kentsel yaşam fuarı olarak sunuldu. 1000’in üzerinde konutun bulunduğu yerleşim alanında çeşitli mülkiyet biçimleri de bulunuyor. Farklılaşma ve yaratıcılığın temel alındığı proje sadece mimari nitelikleri değil öğrenciler, aileler, yaşlılar gibi farklı grupların bir arada yaşamasını mümkün kılacak anlayışıyla toplumsal bir proje olma özelliği de taşıyor. Bu yaklaşımla küçük parsellere bölünen sekiz hektarlık alan yan parsellerle ve mahalle içi dolaşımla ilişkisi üzerine kafa yorulmuş farklı tipolojilerde yapı deneylerinden oluşuyor. Dolaşım şeması ve açık alanlar yayalar araçlardan üstün tutularak ve bulvar, meydan, avlu gibi hiyerarşik unsurlarla ele alınmış. “Hızı yavaşlatmak” amacıyla tasarlanan bu mekanlar ve ayrıca önem verilen zemin katlarıyla gündelik hayatta bir araya gelme, buluşma imkanlarını da çoğaltmak hedefleniyor. Konut, işyeri, ticari birimler, okul gibi farklı işlevler de üretim mekanlarıyla tüketim mekanlarını birbirine yakın tutmak kaygısıyla planlanmış. Proje, henüz erken aşamalarında olduğundan olası sonuç ve sorunları saptamak için yeterli veri olmasa da farklı disiplinleri ve yerel yönetimi bir araya getiren yenilikçi, iklim değişikliğine duyarlı, sürdürülebilir teknoloji ve malzeme kullanımının altını çizen stratejiler geliştirilmiş olması onu incelenmeye değer kılıyor. Benzer büyük ölçekli, farklı mimar ve profesyonellerin dahil olduğu projeler geliştirmede bir örnek teşkil etmesi ve farklı bağlamlara uyarlanabilmesi de öngörülüyor.

Yapının esas dolaşım ve buluşma alanı olarak çalışan balkon
Asma katlı konut birimi
Asma kat - 4. kat planı
2 ve 3. kat planı
Kesit

Bu stratejiler kapsamında Spridd’in ürettiği konut yapısının en belirgin niteliği ise cephesini saran balkonlar. Hem zemin kata hem de en üst kata yerleştirilen çift katlı daireler, balkonları yapıyı saran bir kemere çeviriyor. Balkonlar, iki cepheli dairelere giriş vermenin yanı sıra sakinler için bir buluşma alanı da tanımlıyor. Büyüklüğü 37-52 metrekare arasında değişen 20 dairenin bulunduğu projenin yapım aşaması hızlı ve verimli olacak şekilde kurgulanmış. Çevreleyen balkonlar inşaat esnasında platform olarak çalışırken ahşap cephenin gelecekteki bakım ihtiyaçları için de kullanılması öngörülmüş. Cephede kullanılan ahşabın, birkaç yıl içinde gri ve mat bir doku kazandığında özgün niteliğinin daha da belirginleşeceğini belirten mimarlara göre malzeme hem iç mekana, hem de yapı kütlesine yumuşak ve samimi bir karakter katıyor.

Projenin esas vurgusu ise ahşabın sektördeki görünürlüğünün artması gerekliliği; zira ekibe göre Vallastaden’de ahşapla üretilmiş pek çok konut projesinden görülebileceği gibi, büyük ölçekli strüktürleri ahşap ile inşa etme tekniği, çelik ve betonarme ile yarışabilir durumda.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL