Çelik Bağlar

Fotoğraf stüdyosu olarak yeniden tasarlanan endüstriyel yapı, ana malzemenin çelik olduğu uygulamalar üzerinden geçmişle olan bağını korumayı amaçlıyor.

Çevresi benzer formlara sahip yapılarla sarılı eski bir fabrika binasına yerleşen proje mekanı, daha önce burada bulunan kaynak dükkanının ihtiyaçları doğrultusunda bazı strüktürel değişimlerden geçmiş ve yıllar içinde yıpranak bozulmalara uğramış. Doğuya bakan duvar ise en çok yıpranan bölüm olmuş; sıvanın geri kalanı söküldüğünde ise orijinal duvara yapılan müdahalaler daha görünür olmuş.

fotoğraflar: szymon swietochowski

Bir fotoğraf stüdyosu olarak yeniden tasarlanan mekan çekimler ve ilişkili diğer etkinliklere uygun olarak yeniden ele alınmış. Kullanılan malzemeler, daha önce burada gerçekleşen endüstriyel süreçleri yansıtan fiziksel koşullar doğrultusunda seçilmiş. Bu tutum yalnızca inşa edilen ana strüktürlerin belirlenmesinde değil, projenin son dokunuşlarındaki detaylara da yansıtılmış.

Mekanları birbirine bağlayan geçit, kapılar, pencere pervazları ve özel olarak üretilen mobilyalar da dahil olmak üzere malzeme olarak çelik tercih edilmiş ve bu kullanımların yapının geçmiş endüstriyel ruhu ile bugün yaratılan modern karakteri arasında bir köprü görevi görmesi amaçlanmış. 180 metrekarelik bir kullanım alanı sunan mekan giriş, tavan yüksekliğinde bir çekim perdesi bulunan stüdyo, asma kat, depolar gibi alanlardan oluşuyor. Cam bir duvar arkasına alınan asma katın ise müşteriler için bir bekleme alanı olması planlanmış.

Etiketler:

İlgili İçerikler: