Çizgi Dışı

Kırsal yaşam biçimini mekan tasarımının bir parçası haline getiren proje, sürekli görsel ilişki kuran iç mekanlarıyla kullanıcılarına buluşma imkanları yaratıyor.

Bölgenin yerel çiftçi derneklerinden biri için tasarlanan ticari işlevli yapı La Ganadera’nın mimari programı buluşma alanı, ofis alanı, eczane, ardiye, mutfak ve teras ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş. Üzerinde bulunduğu caddedeki konumu, mimari dili güçlendirmek için kullanılmış; köşede olmanın getirdiği kendinden görünür olma hali, kullanılan malzeme ve cephe kurgusuyla dinamik bir unsura dönüştürülmüş. Yerel mimari öğeler ve usta işçilikten beslenen ekip temiz ve keskin bir imgedense tozlanmış, yağmurdan ıslanmış; kullanıcılarına, onlar için kurdukları bağlarla yaşamsal niteliği olan kırsalı anımsatan bir karakter yüklemeyi tasarımın merkezine yerleştiriyor.

Masif cephe
Birbiri üzerine binen kütleler ve kafes işçiliği
Yapının sokakla ilişkisi
Yapının sokakla ilişkisi
İç avlu
Yapının açık alanı
Buluşma alanı
Masif cephe detayı

Hacimler biri masif biri boş, birbirini dengeleyen iki unsurla bir araya getirilmiş. Projede malzeme ve strüktür, özellikle çevresiyle ilişkili, toprak ve çamuru anımsatması, hem şehir hayatının hem de ağaç gölgelerinin yansımalarını taşıması ilhamıyla seçilmiş. Uygulama aşamasında da bu kararın takip edildiği görülüyor. İç kurgunun odak noktası ise hacimlerin sürekli görsel ilişkide olduğu iç avlu. Çeşitli kullanımlara açık boş alanların ve farklı etkileşimleri mümkün kılacak geniş açıklıkların tasarlandığı iç mekan da yapının kütlesi gibi sadece seçimlerle değil, bunların kullanım biçimiyle de tanımlanmış. Tasarımcıların kurduğu dile göre masif ve çizgisel unsurlar insan yapımı olmayı imlerken karşıtlık kurdukları özellikle kafes işçiliği doğal olanın karmaşıklığını ima ediyor.

Zemin kat planı
1. kat planı
Çatı planı
Görünüş
Görünüş
Kesit
Kesit

Etiketler: