Çoklu Kullanım

MB Architecture’ın karşılanabilir mimari projeler üretmek üzere prefabrike çözümler ve geri dönüştürülmüş konteynerler kullanarak geliştirdiği tasarım prototipi, bu sefer Bard College kampüsü içinde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren bir ortak alana dönüşüyor.

Bard College bünyesindeki Beşeri Bilimler Fakültesi için tasarlanan medya laboratuvarı dört adet geri dönüştürülmüş konteynerden oluşuyor. Bütçeyi göze alarak eğitim kurumundaki mekan ihtiyacını daha uygun maliyetli olacak bir şekilde karşılama fikriyle yola çıkan mimarlar, konteyner ile yaptıkları önceki proje ve araştırmalardan yararlanmış ve prefabrike olarak üretilip kolay kurulum sağlayan, proje alanında temel dışında başka bir sürece gerek kalmayan bu projeyi önermişler.

bard media lab, mb architecture, xxi magazine
Kat planları
Kesit
Aksonometrik perspektifler
İlk prototip olan "Insta-house" projesinde farklı kullanım senaryoları
İlk prototip olan "Insta-house" projesinde farklı kullanım senaryoları
İlk prototip olan "Insta-house" projesinde farklı kullanım senaryoları

Mimari ekibin ilk olarak tek ailelik yaşam ya da ofis alanı olarak tasarladığı konteyner yapı, bu sefer öğrenciler için ortak bir çalışma mekanı olarak kurgulanmış. 90 metrekarelik iki katlı bir kullanım alanı sunan proje, kampüsteki yerine yalnızca yarım günde kurulmuş ve birkaç gün içerisinde tamamen işler hale gelmiş. Farklı fakülteler tarafından kullanılması planlanan mekanın tasarımında ise esneklik ön plana çıkmış. Bahçeye açılan bir garaj kapısı sayesinde iki konteyner yüksekliğindeki ana salonun performanslara ev sahipliği yapabilecek bir sahneye dönüşmesi öngörülmüş. Dış mekanla kurulan etkileşimin de böylece laboratuvar ve kampüs arasında üretken bir iletişime dönüşmesi arzulanmış.

Etiketler: