“Cumhuriyet, Mimarlık ve Kent: 100 Yıllık Miras” Sempozyumu Atölyelerine Başvurular Başladı

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, düzenleyeceği “Cumhuriyet, Mimarlık ve Kent: 100 Yıllık Miras” Uluslararası Sempozyumu kapsamında 29 - 30 Eylül 2023 tarihlerinde Salt Galata’da gerçekleşecek olan “Cumhuriyetin Hafızasında Tasarımı Aramak: Bir Görsel Okuma Denemesi” ve “Cumhuriyete Duvardan, Duvara Arşivden Bakmak” atölyeleri kapsamında Cumhuriyet tarihine dair belirlenen temalar üzerinden mimarlık, tasarım, kent ve sanata yönelik yaratıcı bir okumaya davet ediyor.

Atölyelere başvuru için 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar web sitesi üzerinden ilgili formun doldurulması gereklidir. Değerlendirme sonucu olumlu olan katılımcılarla 14 Temmuz 2023 Cuma günü iletişime geçilecektir. Atölye dili Türkçe’dir.

Cumhuriyetin Hafızasında Tasarımı Aramak: Bir Görsel Okuma Denemesi
Atölye kapsamında Salt Araştırma Merkezi bünyesindeki zengin Cumhuriyet dönemi arşivinin görsel birikimi içinde dönemin tasarım mirasının izleri sürülecektir. Mimarlık ve tasarım, tarih içinde hem değişimin göstergesi hem de değişimi tetikleyen ve hızlandıran birer araç olarak kullanılmıştır. Toplumsal hayatın sadece sanatsal ve kültürel değil, sosyal, ekonomik ve politik bütün katmanları içinde tasarım, kentsel tasarımdan, yapı tasarımlarına ve endüstriyel tasarımlara, toplumu şekillendirici bir rol alır. Kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nde de tasarım sanatları, resmi ve gayriresmi olarak cumhuriyet ideolojilerinin kurulmasında ve yayılmasında önemli bir aktör olarak karşımıza çıkar.

Cumhuriyetin Hafızasında Tasarımı Aramak: Bir Görsel Okuma Denemesi atölyesinin amacı, arşivde yer alan görsel birikim aracılığıyla Cumhuriyet dönemi tasarım pratiklerinin, toplumsal gündelik hayat içinde bir dekor olarak yer alan varlıklarından, değişimi tetikleyen bir araç olarak kullanımlarına kadar geçirdikleri sürecin incelenmesi ve yeniden düşünülmesidir.

Bu kapsamda kayıtlı katılımcılarla gerçekleştirilecek atölyede, Cumhuriyet dönemi tasarım üretimi incelenerek, dönemin üretim modelleri tartışmaya açılacaktır. Atölyede, arşiv taramasının yanı sıra, dönemin çeşitli yöntem, araç ve kaynakları incelenecektir.

Atölye Strüktürü
15 kişilik bir grup (3x5 kişilik veya 5x3 kişilik)
Dönemler: 1923 - 1950, 1950 - 1980, 1980 sonrası
Araçlar: Gezi fotoğrafları, mimari çizimler/eskizler, fotoğraflar, kartpostal ve afişler, yazılı basın araçları (dergiler, gazeteler, yıllıklar…vb)

Atölye Yürütücüleri
Ceren Göğüş, Şeyda Şen, Berkay Oskay, Merve Aksoy Oral

Cumhuriyete Duvardan, Duvara Arşivden Bakmak
“Duvar”ın sözlük karşılığı kısaca; koruyucu, ayırıcı ve sınırlayıcı dikey düzlem ve engel anlamlarına gelmektedir. Bu tanımlamaların dışında duvar kelimesi farklı birçok potansiyel anlamı içermektedir. Duvarlar güvenlik ve sınır öğesi olmanın ötesinde aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Duvar, bağlamına göre konuşur, susar. Duvarlar yayar, iddia eder, aracı olur, kavga eder, izler, isyan eder. Bu aracı olma durumu kasıtlı ya da kasıtsız, tarihsel bir alanı işgal eder ve iletilmeyi bekleyen bir enformasyona ve dolayısıyla toplumsal ve mekânsal bir belleğe dönüşür.   Kent, yapı ve iç mekan ölçeklerinde fiziksel duvarlara odaklanacağımız bu çalıştayın bizi cumhuriyet tarihindeki hangi davranışsal, psikolojik duvarların eşiğine götüreceği araştırılacak ve duvarın tarihi üzerinden toplum odaklı bir alternatif tarih okuması denenecektir.

Atölye Strüktürü
15 katılımcı ile Salt Arşiv’deki görsel dökümanların taranması Kolektif kavram haritaları ve kolaj çalışmaları Sürecin işlendiği ve çıkarımların yer aldığı ortak bir metin hazırlanması

Atölye Yürütücüleri
Elif Gelmez Demir, Furkan Evliyaoğlu, Armağan Gülhas

Takvim
Duyuru Tarihi: 5 Haziran 2023 
Başvuru Tarihi: 5 Haziran - 5 Temmuz 2023
Seçilenlerin Bilgilendirilmesi: 14 Temmuz 2023
Atölye Tarihi: 29 - 30 Eylül 2023

Web: https://mim.iku.edu.tr/tr/rac
E-posta: [email protected]

Etiketler: