Güneşle Çevrelemek

Bir koridorla sarmalanan ve hem eğitim hem kültür odaklı etkinlikleri barındırmak üzere tasarlanmış yapıda mekanın işlevi salonlardan ortak kullanım alanlarına taşıyor.

Orta büyüklükte bir üniversitenin gereksinimleri doğrultusunda tasarlanan kongre ve kültür merkezi, kongreler ve konferanslar gibi çeşitli toplantıların yanı sıra tiyatro, konser gibi gösteri sanatlarına da ev sahipliği yapacak bir bina olarak kurgulandı. Yönetim birimlerine yakın, kampüs içi yolların arasında merkezi konumdaki bir yükseltiye yerleşildi.

Yapının bağlayıcı öğesi olan fuaye, kampüse ve ötesine hakim bakıların neredeyse tümüne açılan bir cam cephe ile tanımlandı. Dolayısıyla burası, güneşin etkileri ile doğrudan karşılaşılan bir hacim oldu ve bunun sonucunda, gün boyunca güneş hareketlerinin içeride farklılıklar sunduğu bir cephe koşulu ortaya çıktı. Cephenin dışına ve içine yerleştirilen güneş kırıcılarla radyasyon kontrolü yapılırken bu elemanlara ait desenlerin farklı saatlerde fuaye alanında örüntüler oluşturması hedeflendi. Şema olarak fuaye alanı, yapının neredeyse tamamını çevreleyen bir güneş koridoruyla bütünleştirildi. Böylelikle yapı hem çevresini izleme olanağı sağlayan hem de içerideki etkinliğin bir kısmının dışarıdan izlenebileceği bir niteliğe sahip oldu.

Yapının manzaraya hakim cam cephesi ve peyzaj ilişkisi
Yapının açık alanları
Cephede boşluk ve doluluk
Yapının girişi

Fuaye alanlarının salonlardan daha sık ve farklı işlevlerle kullanılabilecek büyüklüğe ve esnekliğe sahip olması, özellikle beklenir. Bu nedenle ana salon ile fuaye arasında katlanarak tamamen açılabilen kapılar kullanıldı; gerektiğinde iki hacmin birleşmesine olanak sağlandı. Fuaye alanının hem sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek hem de sergileme amacıyla kullanılabilecek esneklikte planlanması özellikle gözetildi. Bu bağlamda sergileme amacına yönelik olarak farklı konfigürasyonlarda düzenlenebilecek şekilde detaylandırılmış kalıcı bir sergileme altyapısı da kurgulandı.

Ana kongre salonu sunum, toplantı ve gösteri sanatlarına hizmete verebilecek, sahne içi ve mekanik-elektronik teçhizata sahip 350 izleyici kapasiteli bir mekan olarak şekillendi. Bu salona ek olarak, gerektiğinde birleşerek bir bütün olarak, gerektiğinde ise ayrı ayrı kullanılabilecek iki adet seminer salonu ile yönetim, kokteyl hazırlık, sahne arkası gibi işlevler de yapıda yer buldu.

Fuaye alanı
İç avlu
Güneş koridoru
Fuaye alanı
Güneş kırıcıların iç mekanda oluşturduğu desenler
Ana kongre salonu
Ana kongre salonu
Vaziyet planı
Kesitler