Güneşli Organik Düzen

İklimsel koşullara göre yapı yönelimlerinin kurgulandığı Hindistan’daki Rajasthan Okulu’nda iki ana işlevi bağlayan yarı-örtülü avlu, gün boyunca değişen ışık-gölge oyunlarına sahne oluyor.

Hint köylerinin ve eski şehirlerinin organik yapısını yansıtan Rajasthan Okulu, farklı hacimlerdeki açık, kapalı ve yarı-açık mekanlardan oluşan üç katlı alçak bir yapı. Proje, karakterini yıl boyunca 35° C'yi aşan mevcut çöl ikliminden alıyor. İklimsel uyum için sınıflar, güneş ışınlarının endirekt olarak girdiği kuzeye yönelimli. Oditoryum, ilkokul ve yönetim birimi arsanın güneyinde yer alırken ortaokul sınıfları, kütüphane ve kafeteryaysa kuzeyde konumlanıyor. Bu iki kütle arasında ise geniş üzeri yarı-örtülü bir açık alan mevcut. Bu yarı-örtülü avlu, öğrencilerin kendilerini ait hissedebilecekleri oyunlu peyzajı ve çeşitli açılı yollarıyla okulun iki parçasını bir araya getiriyor.

Bir dizi lineer trapez çerçeve ve güneş kırıcı ile oluşturulan düzenle bu merkezi alan, gün boyunca güneşin yönüne bağlı olarak sürekli değişen gölge örüntülerine ev sahipliği yapıyor. Düzen, açık peyzaj alanlarının okulun öğrenme alanlarına serpiştirilmesine izin verecek şekilde bilinçli olarak parçalı şekilde tasarlanmış.

Yapının tüm birimleri kuzey tarafında yer alan çok amaçlı bir oyun alanı ve atletizm pistine açılıyor. Tüm hava dolaşımı, merkezde konumlanan yarı-örtülü avluyla bağlanan koridorların doğal ve açık havalandırmayla beslenmesi fikri üzerine kurulu. Açılı dikey duvarlar, daha serin iç mekanlar oluşturmak adına doğu, batı ve güney taraflarından gelen ısı kazanımını azaltan güneş kırıcılar olarak işlev görüyor.

Zemin kat planı
1. Kat planı
2. Kat planı
Kesit

Elektrik enerjisi gereksinimi, yakında bulunan çimento tesisinin artık enerjisiyle karşılanıyor. Su tesisat sistemi ise kullanılan kirli suyu geri dönüştürerek tekrar kullanımını sağlayan döngüye sahip.

Projenin organik yerleşimi okulun her bir mekanın yönlenmesinde farklı bir karakter kazanarak çeşitli bakış açıları ve algılar üretmesine olanak sağlıyor.

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL