Herkesin Kütüphanesi

Toplumun her kesimden kullanıcı için erişilebilir olmayı amaçlayan kütüphane, bağlamı vurgulayan tasarımı ve yerel malzeme kullanımıyla öne çıkıyor.

Kaeng Krachan Kütüphanesi Tayland’ın kırsal kesiminde, Petchaburi Bölgesi’nin doğasıyla iç içe bir konumda bulunuyor. Proje işverenin bölge halkının kullanımına açık, kamusal bir kütüphane inşa etme isteğiyle ortaya çıkmış ve yapının her kesimden insanı kucaklaması hedeflenmiş. Bu doğrultuda kütüphane, mimari programı çok yoğun olmamakla birlikte toplumsal değerleri öne çıkaracak ve toplumun doğal çevreyle etkileşimini artıracak bir yapı olarak ele alınmış. Ana tasarım kararları ise erişilebilirlik kavramı etrafında şekillenmiş. Kütüphaneyle tek bir görevli ilgileneceği için mekan, kolaylıkla ulaşılabilir ve yönetilebilir şekilde tasarlanmış.

Yerleşim şeması oluşturulurken aktif ve pasif olarak nitelendirilen ve bunların iç içe geçtiği bir program kurgulanmış. Bu doğrultuda yapının beş ayrı kutu içinde çözülmesi öngörülmüş. Yapının dört köşesini tutarak kitap raflarını barındıracak dört kutu, kitapların konu ve türlerine göre ayrılmasını sağlarken yapının merkezine yerleşen kutunun kütüphane görevlisi için mekan oluşturması istenmiş. Birbirine esnek işlevsel alanlarla bağlı olan her bir kutu da topluluktaki her yaştan kullanıcının mekana kolayca erişebilmesi gözetilerek tek katta çözülmüş.

Proje alanının coğrafi ve iklimsel özellikleri yapının yalnızca formunu değil, tasarımda kullanılacak malzemeleri de belirlemiş: Çelik, ahşap ve yarı saydam oluklu levha gibi bölgede kolaylıkla bulunabilecek olan yerel malzemeler tercih edilmiş. Malzemelerin kullanımı ve bir araya getirilişi yapıyı olduğundan daha da ilgi çekici bir hale getirmiş. Dahası bu malzemeler, alanın çok yağış alması sebebiyle, tasarımda iç mekanı rüzgar ve yağmurdan koruyacak fakat aynı zamanda doğal ışığın ve hava akımının mekan içine alınmasını sağlayacak özelliğe de sahip oldukları için tasarımda avantaj sağlamış. Örneğin, duvar ve çatı malzemesi olarak kullanılan yarı saydam oluklu levha, doğal ışığı kütüphane içine alarak enerji tasarrufu sağlanmasına olanak tanıyor.

Yapı ve çevresi
Kutuları saran saçaklar
Yapıyı şekillendiren kutular ve yarı açık alanların ilişkisi
Yapının cephe görüntüsü
Okuma alanları
Yarı açık alanlar
Yapının köşelerini tutan kutular
Kutular arası dolaşım
Okuma alanları
Cephe detayı
Kutuların içindeki raflar
Görünüş
Görünüş
Görünüş
Görünüş
Kesit

Etiketler: