İleri Dönüşüm Tasarım Maratonu II’nin Takvimi Güncellendi

İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü Dönüşüm Atölyesi iş birliğiyle gerçekleşecek olan İleri Dönüşüm Tasarım Maratonu’nun ikincisi Yerel Üretim Mekânlarını Yeniden Düşünmek başlığıyla, afet bölgesindeki kamusal alan kullanımlarını desteklemek için kullanım ağından (geçici olarak) çıkmış atık ahşap ve metal malzemelerin yeniden değerlendirilmesine odaklanıyor.

21 - 24 Eylül 2023 tarihlerinde Ferhan Yalçın, Gamze Akbaş, Esin Özkılıç, Kenan Saluğu ve Ece Akkoyunlu mentörlüğünde, İPA Kampüs’te gerçekleşecek olan maratonda, tasarımcılar (ekipler halinde ya da bireysel) çalışarak afet bölgesindeki kamusal alanlarda kullanılacak ürün ya da ürünler tasarlayacak.

İkincisi düzenlenen İleri Dönüşüm Tasarım Maratonu’nun teması, afet bölgelerinde yerel üretim mekânlarını yemek kültürü üzerinden düşünmek. Maraton kapsamını moderatörler kısaca şu şekilde özetliyor:

“Bazı coğrafyalarda yemek, o bölgenin kültürel çeşitliliğini, zenginliğini gösteren en önemli semboldür. Yemek ve yemeğin üretim biçimi, bölgede yaşayanların bir araya gelişinin önemli bir aracı haline gelmektedir. Bu bir araya gelme biçimi, iletişimin, sosyalleşmenin ve bazen statünün en önemli göstergesidir. Yemek üretim mekanı, sosyalleşme birimi olarak düşünüldüğünde müşterek mekan gelişiminin en önemli örneği haline gelmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, afet bölgesindeki sosyal mekanların, bulunduğu coğrafyaya ait kültürel bir öğe üzerinden okunmasıyla beraber, bölgenin yemek kültürü ve yemek üretim mekânları düşünülerek yeniden ele alınmasıdır.” Maraton sonundaki jüri değerlendirmesi sonucu birinci seçilen tasarım(lar) daha sonra İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü Dönüşüm Atölyesi’nde uygulanıp, uygulama sonrası İBB’nin imkanları ile afet bölgesine gönderilip kurulacak ve kullanıma sunulacak.

Açık çağrı ile seçilecek tasarımcılar için son başvuru tarihi ise 18 Eylül 2023’tür.

Etiketler: