K2 Ofis

EN

Base Atelier'in bir otomotiv şirketinin mali işler ofisi olarak tasarladığı K2 Ofis, 2022 yılında İstanbul, Kağıthane’de uygulandı.

Proje, 250 m2 net zemin alanına ve 3.60 m tavan yüksekliğine sahip bir hacim içerisine inşa edildi. Açık bir zemin ve tavan planı ile tasarlanan ofis; giriş ve dinlenme alanı, toplantı odası, teknik oda, kitchenette, wc'ler, çalışma alanları, görüşme alanları ve yönetici alanı başlıkları altında mekansal olarak tariflenebilir. Fakat bütün bu mekansal kurguların birbirleri ile olan girift ilişkilerinden doğan ara mekanlar, proje tasarlanırken hedeflenen mimarinin en önemli bileşenlerinden biridir.

Çizgisel bir kurguda tasarlanan ofiste, giriş ile birlikte bir bekleme / dinlenme alanı kullanıcıyı karşılıyor. Bu mekana komşu olan toplantı odası, kullanılan nervürlü cam ile yarattığı optik ilüzyonlarla giriş alanının atmosferine doğrudan etki ediyor. Giriş alanını sınırlandıran akustik perdenin yanından geçerek çalışma alanına ulaşıldığında ise projenin orta noktası diyebileceğimiz bir “kitchenette”, ofisin tamamına hizmet etmek üzere konumlandırılmış durumda. Bu alan ile başlayan ve mekana yayılan çalışma ve yönetici masaları hacmin kalanını şekillendiriyor. Çalışma alanlarının duvarları ise depolama alanları olarak değerlendirildi. Mekanın genelinde hakim olan renklerin dolap üzerindeki nişlere ve kulp detayına işlenmesiyle, estetik bütünlüğün sağlanması hedeflendi. Islak hacimlere ise bu dolapların arasında yer alan kapılar ile ulaşılıyor.

Çalışma alanlarının kaçınılmaz bir gerekliliği olan yalın olma durumu, pastel renk seçimleri ve beton dokusu ile birleştirilerek farklı yaklaşımların bir arada deneyimlendiği bir mekan oluşturuldu. Proje geneline yayılan renklerin materyaller arası geçişlerde de birbiri ile olan dengesi ve tutarlılığı projenin ana unsurlarından biri haline getirildi. Renklerin ve dokuların noktasallığı, doğrusallığı ve yüzeyselliği düşünülerek, bunların tanımlanan ilişkilerinden ortaya çıkan bir mekan deneyimi hedeflendi. Bu sayede renk ve doku uygulamaları yatay ve dikey düzlem ayırmaksızın mekanı tanımlar hale geldi. Bunlarla beraber açık tavanda kalan birçok mekanik unsurun da tasarıma dahil edildiği bir estetik kurgulandı. Bu mekanik unsurların yarattığı kompleks görsel deneyim düşünülerek tavan unsurlarının tamamı mekanda pasif bir arka plan oluşturmak amacıyla beyaza boyandı. Tavandan sarkan ve mekana renk ile dahil olan tek unsur ise aydınlatma öğeleri oldu. Bunlara ek olarak tavandaki mekanik çizgiselliğin kolonlarda bulunan bazı inişlere de yansıtılması amaçlandı. Bu doğrultuda kullanıcının direkt etkileşime geçtiği elektrik düğmeleri ve bazı kontrol panelleri beyaz ince borulamalarla sağlandı.

K2 Ofis dinamik bir mekan arayışıyla, kullanıcıların ihtiyaca bağlı mekanı dönüştürebilmesi hedeflenerek tasarlandı. Bunun güncel ofis kullanımlarıyla olduğu kadar, proje alanının kendi dinamikleriyle ilişkili sebepleri de bulunuyor. Proje alanının zemin katta yer alması nedeniyle içinde bulunduğu ofis kompleksinin avlusuyla doğrudan bir bağı bulunuyor. Bu durumun getirisi olan iç ve dış mekan arası geçirgenliğin istenildiği gibi yönetilebilmesi adına iki alanı ayıran hareketli bir perde düşünüldü. Bu perdenin avlu, dinlenme alanı ve çalışma alanı arasında yarı geçirgen bir alan tanımlaması hedeflendi. Fakat projenin sokağa bakan cephesinde bu geçirgenlik bir sorun olarak düşünüldü ve yarı geçirgen bir cam filmi ile bu sorunun önüne geçildi. Ofisler için kaçınılmaz bir ihtiyaç olan akustik performans gereklilikleri K2 Ofis için de tasarımın önemli girdilerinden biri oldu. Bu anlamda ofis genelinde birçok bileşen kullanıldı. Bu bileşenlerin her biri kendi ayrı fonksiyonlarına da sahip bileşenler olarak düşünüldü. Masa üstü çizgisel aydınlatmalar, mantar haberleşme panosu, akustik bölücü perde, masalar arası seperatörler gibi ögeler akustik performans verirken, aynı zamanda her biri kendi özel fonksiyonlarını da yerine getirecek şekilde konumlandırıldı. Toplantı odası için akustik duvar kaplamaları kullanıldı. Bunlarla birlikte, ihtiyaç duyulması halinde kullanılabilecek iki adet akustik pod da mekana yerleştirildi.

K2 Ofis’in önemli mekanlarından biri olan toplantı odası, ofisin kalanından koparılarak tekil bir mekan olarak kurgulandı. Toplantı odası da mekanların efektif kullanımı ilkesi düşünülerek, istenildiği durumda akustik bir perde ile bölümlenerek iki ayrı odaya dönüştürülebilecek şekilde planlandı. Bu sayede mekana, tekil bir kullanım yerine iki farklı kullanım biçimi tanımlanmış oldu. Toplantı odasının doğramaları için kullanılan nervürlü cam ile de gün ışığının içeri girmesi engellenmeden odanın dış tarafla kurduğu optik bağın zayıflaması sağlandı. Bu sayede kullanıcıların daha iyi odaklanabilmesi hedeflendi. Nervürlü camın bu özelliği sayesinde toplantı anında içerideki kullanıcıların mimiklerinin dışarıdan okunması önlenmiş oldu.

Etiketler:

İlgili İçerikler: