Kente Açık Eğitim

Eğitim anlayışının değişmesiyle birlikte toplumla daha güçlü ilişkiler kurmak üzere güncellenen mekan, omurga gibi işleyen modüler bir çerçeve etrafında örgütleniyor.

2016 yılında, içinde Torino kent yönetiminin de bulunduğu farklı paydaşların oluşturduğu Torino Fa Scuola inisiyatifi tarafından açılan yarışma, Enrico Fermi Okulu’nun yenilenmesini; İtalyan okulunun yeni eğitim mekanlarında kültür, pedagoji ve mimarlığın yansımalarını konu ediniyordu. Bu yarışma sonucu elde edilen ve Torinolu mimarlık ekibi BDR bureau’nun gerçekleştirdiği proje de mevcut yapıya güçlü bir iletişim kurarak yeni işlevleri dahil etmeyi amaçlıyor.

Lingotto alanında bulunan eski sanayi bölgesi ve kentin güneydoğusundaki Po Nehri arasındaki Nizza Millefonti bölgesinde bulunan mevcut okul yapısı 1960’larda inşa edilmiş. Değişen eğitim anlayışının yanı sıra okulun toplumun bir parçası haline gelmesi ve kentsel dokuyla bütünleşme çabası gibi tamamlayıcı sebeplerin gerektirdiği işlev ve mekanda dönüşüm, mimarlarına göre, eğitim ve mimarlık arakesitinde geleceği temsil ediyor.

Yenilenen cephe ve eklenen çelik strüktür
Kütlesel ilişki
Cephede kütle hareketleri
Terasları saran çelik strüktür
Yapının açık alanları ve yeşil dokuya teması

Bu bağlamda, ortaokul düzeyinde eğitimin verildiği Fermi Okulu’nun yenilenmesinde etkin unsurlar giriş ve dış mekanların yeniden organize edilerek kentsel alana açılması olmuş. Mevcut yapının arka cephesi yeni ve daha geniş giriş kapısı haline getirilerek çevreleyen mahalle ve toplulukla ilişkisini güçlendirmek amaçlanmış. Zemin de bu doğrultuda kamusal alanın uzantısı gibi işliyor: Herkese açık spor salonu, kütüphane, oditoryum ve kafeterya gibi çeşitli mekanları bir araya getiriyor.

Var olan yapının yeni işlevler ile bir aradalığı ve bu ilişkinin vurgulanması, alışılageldiği gibi strüktüre müdahale ile sonuçlanmış. Yeni çelik strüktür, eğitim programının ayrılmaz bir parçası olarak kurgulanan terasları ve bağlayıcı mekanları sarıyor, bir nevi örtü görevi üstleniyor. Modüler çelik çerçeve, bir omurga gibi işliyor; metal ağı görsel geçirgenliği ve dış mekanla ilişkiyi temsil ediyor.

Çerçevenin kavramsal şeması eski yapı içinde de tekrar edilmiş. Yeni ön cephe ve avlulara bakan cephelerde, iç-dış ilişkilerini ifşa eden geniş ve farklı hacimsel özellikler taşıyan pencereler de özgün şemaya yeni bir anlam yüklüyor. Bir topluluk merkezi gibi işleyen zemin katta sadece kamusal işlev üstlenmiş mekanlar değil, onları bir arada tutan ve düşeyde merdivenle üst kata sızarak burada da rekreasyonel ve kolektif alanları bağlayan atrium da bütüncül bir unsur olarak görülmüş.

Eğitim mekanı
Atriyum etrafında toplanmış kamusal alanlar
Konferans mekanı
Atriyum etrafında toplanmış kamusal alanlar
Atriyum etrafında toplanmış kamusal alanlar

Üst katta sınıf, diğer eğitim mekanları ve servis alanları mekansal birimleri oluşturuyor. Bu anlamda atrium ortak alanları tutarken eğitim mekanları kümeler biçiminde düşünülmüş. Öte yandan, tıpkı deneysel açık hava okullarında olduğu gibi eğitim ve dinlence dış mekana da taşıyor. Bu alanlarda da yeşil doku ve çevreleyen peyzajla sürdürülmeye gayret edilen ilişkinin eğitim biçimine de sirayet edeceği, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin gündelik hayatına farklı bir değer ekleyeceği öngörülmüş.

Hem mekansal hem de pedagojik anlamda, kendi alanında bir tür standart kurma niyetinde olunan proje aynı zamanda çoğaltılabilir bir model olarak görülüyor.

Zemin kat planı
1. kat planı
2. kat planı
Vaziyet planı
Kesit
Kesit
Görünüş
Görünüş

Etiketler: