Kesişen Düzlemler

Boran Ekinci Mimarlık ve Hakan Dalokay Mimarlık'ın ortak tasarımı olan Şişli Belediye Binası, karmaşık işlev ağını çözebilmek adına sade bir plan kurgusu üzerinden geliştirilmiş. Bina dışında farklı kotları birleştiren dolaşım ağıyla yapının bütünsel olması amaçlanmış.

Şişli Belediyesi Hizmet Binası doğrusal bir ana strüktür ile bu strüktürü çevreleyen yeşil bir kabuğun ilişkisi içinde ortaya çıktı. Yeşil kabuğun kırılan yüzeylerini, yapının çevresiyle olan bağlantılarını görsel ve işlevsel açıdan güçlendirecek şekilde tasarladık. Bu bağlamda belediye binası çevresinde hareketli bir dolaşım sistemi oluşturmak istedik.

istanbul,xxi nisan 15,şişli belediye binası,Boran Ekinci Mimarlık,Hakan Dalokay Mimarlık, cemal emden
fotoğraflar: cemal emden
yoldan yapıya bakış
hareketli cephe elemanları
farklı kotların kesişmesi
alt kottan projeye yakın bakış
galeri ve köprü
katlar arasındaki görsel iletişim
vaziyet planı
zemin kat planı
1. kat planı
2. kat planı
3. kat planı
eskiz
kesit
kesit

Yeşil kabuğun kırılarak farklı kotları birbirine bağlayan yüzeyleri sayesinde yapının zemin üzerindeki toplam 12 metre yüksekliğindeki ilk iki katı topografyanın bir parçası haline geldi. Böylece belediye binasının giriş bölümüyle halkın kullanımına açık alanları görsel olarak üst katlardan ayrılırken bina olduğundan daha alçak algılanıyor ve zarafet kazanıyor.

Dörder metre yüksekliğindeki üst katlarda ise bina strüktürünü sürekli bir gölgeleme sistemiyle çevreledik. Gölgeleme sistemi, eksenlerinde hareket eden panellerden oluşuyor. Bu sayede binada hem enerji tasarrufu sağladık hem de cephelere hareketlilikle birlikte kütleye hafiflik kazandırdık. Yapının önemli bir avantajı plan kurgusunun sadeliği oldu. Alt katlarda tercih edilen L plan ile üst katlarda tercih edilen iki yandan çekirdekli doğrusal plan, oldukça karmaşık bir işlev programına sahip olan binaya algı netliği ve kullanım rahatlığı sağladı.

Yapının iç mekanlarında galerili ve köprülü bir dolaşım sistemi tercih ettik. Ana dolaşım hattının yan akslarını yer yer boşaltarak galeriler oluşturduk. Her katta devam eden bu galeriler sistemi sayesinde katlar arası iletişimin yanı sıra dolaşım alanlarında ve iç mekan deneyiminde ferahlık sağlamayı amaçladık.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: