Kuartet: Kimlik, Beden ve Çevre İlişkisine Bakış

Video üretimlerine odaklanan Bilsart, 31 Ekim – 25 Kasım 2023 tarihleri arasında “Kuartet” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Begüm Yamanlar, Eda Sütunç, Leman Sevda Darıcıoğlu ve Hacer Kıroğlu’nun eserlerini tematik bir seçkide izleyiciyle buluşturuyor.

Bir ay boyunca her hafta bir sanatçının eserinin sergileneceği “Kuartet” sergisi, insanın kendisi ve çevresiyle ilişkisini bedensel ifade ekseninde inceliyor. Bilsart’ın kurucusu Selman Bilal’in B3 koleksiyonundan seçilen dört eser ilk kez bir araya geliyor.

Begüm Yamanlar, Tahribat (2016)
Eda Sütunç, Acımadı ki (2020)
Leman Sevda Darıcıoğlu, Eksiğiyle Tamam (2019)
Hacer Kıroğlu, İsimsiz (2009)

Etimolojik kökenini Latince “dört parçadan oluşan, dördüncü” anlamındaki quartus kelimesinden alan kuartet (quartette), 19. Yüzyıldan itibaren dört solo enstrüman veya sesten oluşan bir müzik grubunu tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Müzikte çok sesli ve uyumlu bir birlikteliği işaret eden bu tanım, bir yandan insanın yaşam ve toplumla olan bağlarını farklı bakış açılarından incelemeye zemin hazırlarken diğer yandan aynı kelime kökünden türeyen kavşak (carrefour) kelimesine gönderme yaparak bu bağların birbiriyle kurduğu ilişkiyi karşılaştırmalı bir biçimde tartışmaya açar. Kimlik ve beden üzerinden şekillenen “Kuartet”, dört sanatçının farklı zamanlarda ve farklı motivasyonlarla ürettiği videoları, her defasında birine odaklanarak sergi mekânına taşıyor. İnsana dair bu temel kavramların, disiplinlerarası üretimlere sahip dört sanatçı olan Begüm Yamanlar, Eda Sütunç, Leman Sevda Darıcıoğlu ve Hacer Kıroğlu’nun pratiklerindeki yansımalarını, zamanın ruhuna kuşkuyla yaklaşan bir kurguyla buluşturan sergi, bir aradalığın olasılıkları üzerine yeni okumaların kapılarını aralıyor.

Sergi Takvimi
31 Ekim - 4 Kasım Begüm Yamanlar, Tahribat (2016)
7 Kasım - 11 Kasım Eda Sütunç, Acımadı ki (2020)
14 Kasım - 18 Kasım Leman Sevda Darıcıoğlu, Eksiğiyle Tamam (2019)
21 Kasım- 25 Kasım Hacer Kıroğlu, İsimsiz (2009)

Etiketler: