Lizbon Deprem Müzesi

EN

Portekiz'in Lizbon şehrinde yer alan Deprem Müzesi (Quake Museum), Fragmentos tarafından, Portekiz tarihindeki önemli bir olay olan 1755 Lizbon depreminin tanınması ve derinlemesine incelenmesi amacıyla tasarlandı. Bu müze, Avrupa'nın ve dünyanın tarihini 18. yüzyıldan itibaren belirgin bir şekilde etkileyen bir olayı sergiliyor.

Açık alanla desteklenen yapı, yatay bir bağlantı elemanıyla birleştirilmiş iki kütleden oluşuyor.

Bu müzenin başlıca tematik zorluğu, bu belirli olayı ve onunla ilgili tüm tarihsel ve bilimsel bağlamı yenilikçi bir şekilde iletmek ve her türden ziyaretçiyi çekecek çağdaş teknik çözümler (sürükleyici 4D teknoloji) kullanmaktı. Mimari açıdan ise, sergi programının gelişimi için en iyi koşulları sağlamak amaçlandı. Müzenin farklı alanlarında, ziyaretçinin sirkülasyonu, etkileşimi ve ihtiyaçları, programın teknik karmaşıklığıyla birlikte ele alındı. Ayrıca binanın, sergi içeriğini ve yapılma amacını gölgelemeden, şehrin bu bölgesi için yeni bir mimari referans noktası olması hedeflendi.

İki ayrı kütleden oluşan yapının güneye bakan kanadı sosyal alan olarak tasarlandı. Kuzey kanadı ise tamamen sergi alanı olarak düzenlendi. Müzeye batı yönündeki Museu dos Coches Meydanı'ndan giriliyor. Karşılama salonunun bulunduğu, avluya bakan çift kat yüksekliğindeki giriş holü, üst katında dükkan ve kafe bulunan sosyal alanı tanımlıyor ve aydınlatıyor. Bu aslında tüm binadaki az sayıdaki açık alanlardan biri, diğerleri de tamamlayıcı bakış noktaları yaratacak şekilde sergi rotasına üzerine "cerrahi" bir yaklaşımla yerleştirildi.

Fonksiyonel dağılım ve akışlar, basit ve açık bir şekilde düzenlendi. Orta kattan başlayan rota, alt kata ve ardından üst kata uzanıyor. Rota üzerinde tüm sergi içeriklerini kapsayan farklı temalara sahip ardışık odalar sıralanıyor ve ziyaretçiyi bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Toprak içine gömülmüş sağlam bir blok olarak tasarlanan binanın cephesi, değişken stereotomi ve dokulara sahip düşey prefabrik beton panellerden oluşuyor. Bu "kütlesel ve yeraltı" karakter, içeride sergilenen sosyal ve tarihsel olaylarla birlikte gerçeklikle de doğrudan ilişkileniyor.

Etiketler: