MO Kayseri Şubesi “Kayseri Mimarlık Festivali”ne Davet Ediyor

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Mimarlık Haftası boyunca düzenlenecek etkinlikler bağlamında, kadim mimarlık mesleğinin güncel içeriğini tartışmak, tasarım ve üretime yönelik deneyimleri paylaşmak üzere tüm ilgilileri, 3 - 8 Ekim 2022 tarihleri arasında “Güncel Koşulların Mimarlığı” başlıklı “Kayseri Mimarlık Festivali”ne davet ediyor.

Tüm hafta boyunca atölye çalışmaları, sergi ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Atölyelere katılım için başvurular 29 Eylül’e kadar devam ediyor. Festival programında yer alan Yerel Mimarlık Sergisi ise 4 Ekim tarihinde Erciyes Kültür Merkezi’nde açılıyor. Küratörlüğünü Murat Sönmez’in üstlendiği festival kapsamında Uğur Tanyeli, Murat Tabanlıoğlu, Dürrin Süer - Metin Kılıç, Yeşim Hatırlı, Kutlu Bal - Hakan Evkaya, Aslı Özbay, Büşra Al, Deniz Dokgöz, Kerem Piker, Ramazan Avcı, Deniz Aslan, Hakan Özkan, Gamze Özbal ve Hakan Aksoy da konuşmalarıyla yer alacaklar.

Kayseri Mimarlık Festivali 3 - 8 Ekim programı duyuru afişi

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 16. Dönem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tanıtım metni ise şu şekilde:

“Güncel Koşulların Mimarlığı”
Bugünlerde farklı unsurların etkisiyle hemen her alanda değişim ve dönüşümler yaşanıyor. Teknoloji, ekonomi, sosyal ve jeopolitik gelişmeler, çevre sorunları, iklim değişikliği, salgınlar, vb. faktörlerin tüm disiplinlere olumlu veya olumsuz etkilerinden söz etmek mümkün. Kaçınılmaz olarak mimarlık da bu faktörlerin etkisi ile farklılaşıyor.

Mimarlığın kuram ve pratiğini olumlu veya olumsuz etkileyen faktörlerin, mimarlık ve mimar tanımından mekânın tasarım ve üretimine kadar, mimarlığı ilgilendiren tüm alanlarda; geçmişten farklı tanımlar yapılması ve içerikler oluşturulması gerekiyor. Böyle bir gereklilik sonucu olmalı ki bugünlerde mimarlar, tasarım ve üretimlerinde veya mimari eylemlerinde kendilerini farklı kılacak niteliklerin arayışı içindeler.

Mimarlar; kendi eşsiz tavırlarını ve yöntemlerini oluşturma, bunu gösterme ve diğerleri tarafından kabul görme çabası içine giriyorlar. Bugünlerde, her birimizin bir diğerinden farklı bir mimarlık tanımına sahip olduğu ve mekânı kurma koşullarımızın diğerlerinden bütünüyle farklılaşmaya başladığı açık. Bu kapsamda; mimarın düşünce ve üretim yöntemlerinin dünyada olup bitenleri nasıl kavradığı, mimarlığın bizler tarafından nasıl yapıldığı, algılandığı veya tanımlandığı, mimarlığın toplum içindeki yeri gibi mimar ve mimariyi ilgilendiren tüm konuların, içerik farklılaşmalarının ve mimarlığı etkileyen unsurların tartışmaya açılması bugünün mimarlığını anlamak için önemli görünüyor.

Bu bağlamda; festival küratörlüğünü Murat Sönmez’in üstlendiği, “Kayseri Mimarlık Festivalinin” ana teması “Güncel Koşulların Mimarlığı” olarak belirlenmiştir. “Güncel Koşulların Mimarlığı” teması, kuramsal ve pratik alanlarda mimarlığı ve mimarı etkileyen faktörleri; her birimizin farklı yaptığı mimarlığın içerik farklılıklarını; mekânın tasarım ve üretime etki eden düşünce, eylem ve üretimlerimizi; yeniden anlamaya ihtiyaç duyduğumuz mimarlığı ve güncel mimarı ifade eder.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Mimarlık Haftası boyunca düzenlenecek etkinlikler bağlamında, kadim mesleğimizin güncel içeriğini tartışmak, tasarım ve üretime yönelik deneyimlerimizi paylaşmak üzere tüm ilgilileri, 3 - 8 Ekim tarihleri arasında “Kayseri Mimarlık Festivaline” davet ediyor.

Etiketler: