Nurus Bilişsel Teknolojiler Konseptiyle Orgatec'teydi

Nurus, Köln’de düzenlenen Orgatec’te bu sene “Bilişsel Teknolojiler” konseptiyle yer aldı. İnternet ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla, çalışma alanlarının yeni ve olası ihtiyaçlarına göre tasarlanan Nurus ürünleri, ofis mobilyalarının kullanıcılarla etkileşimine, zamanı ve mekanı etkin yönetmeye, verimli çalışmaya ve çalışırken sağlıklı olmaya olanak sunuyor. Dijitalleşmenin, çalışma alışkanlıklarını dönüştürdüğünü ve mekanın yeniden kurgulanmasını gerektirdiğini belirten Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay “Son 10 yılda internetin, bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve Y kuşağının iş hayatına dahil olmasıyla çalışma biçimleri hızla değişiyor. Çalışma mobilyalarının enerji ve internetle bağlantılandırılabilir olması iş akışını, hızını ve çalışanlar arası iletişimi etkiliyor. Bilişsel teknolojiler dediğimiz, kullanıcısının tercihlerini tanıyan, kişiselleştirilebilir ve ortak kullanılabilen sistemler daha esnek ve özgür çalışmayı mümkün hale getiriyor. Orgatec 2018’de sergilediğimiz IoT (nesnelerin interneti) ürünlerimizin ortak özelliği, ihtiyaca göre yeniden kurgulanabilir, gerektiğinde işbirliğine gerektiğinde bireyselleşme ve odaklanmaya olanak tanıyan, opsiyonel ısı-ışık-yükseklik kolaylığı sunan, kullanıcılarını tanıyan yaratıcı araçlar olmaları” değerlendirmesinde bulundu.