ODTÜ’lülerden Acil Tasarım Stüdyosu

Acil Tasarım Stüdyosu ODTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesindeki öğrenci, mezun ve akademisyenler tarafından deprem bölgelerinde birincil öncelikli ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan tasarım, planlama ve üretim yapmaya gönüllü mimar, tasarımcı ve plancılardan oluşuyor.

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Teknokent, ODTÜ Tasarım Fabrikası, Tasarım İnisiyatifi (Başkent, TEDÜ, TOBB İç Mimarlık Bölümleri), Shigeru Ban Architects ve Voluntary Architects’Network, Deprem Çalışma Grubu, TMMOB Mimarlar Odası, Herkes İçin Mimarlık, Atölye Bez, This is Mana, CIFAL York, UNITAR Group ve START TUDelft ile dayanışma içinde olan Acil Tasarım Stüdyosu, katılımcı ve disiplinlerarası bir üretim sürecini organize etmek için, STK’lar, meslek odaları, dernekler, uzmanlar ve öğretim elemanları, öğrenci toplulukları, yerel yönetimler, yardım kuruluşları/dernekleri, üretim firmaları/şirketler ile iletişim ve koordinasyona açık olduğunu ve sürece dahil olmak isteyen tüm birey ve kuruluşlardan destek almak istediğini vurguluyor.

Acil Tasarım Stüdyosu’na destek olmak için ekibin instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Stüdyo, çalışmaları dahilinde hedeflerini şöyle sıralıyor:

  • Geçici barınma ve birincil öncelikli fiziksel ihtiyaç üniteleri için alternatif çözümler tasarlamak ve uygulamak,
  • Yaşanabilir, sürdürülebilir ve üretilebilir, hızlı ve etkili tasarım önerileri geliştirmek, prototip önermek,
  • Alternatif malzemeler kullanmak (geri dönüşüm/ileri dönüşüm malzemeler, biyo bazlı malzemeler, atıklar).

İletişim ve Koordinasyon Grubu / Sunum, Görselleştirme ve Medya Grubu / Planlama Tasarım ve Üretim Grubu olmak üzere üç ekip halinde projelerini yürüten stüdyo ön hazırlıklarını da üç başlık altında toplamış:

Tasarım Prensipleri: Ekonomik, düşük maliyet, kolay üretim, uygulama, montaj, onarım ve bakım, yerel bilgi, malzeme, insan gücü, ekipman kullanımı ve hızlı üretim, modülarite, açık kaynak olunması, dönüştürülebilirlik, yeniden kullanılabilirlik.
Alternatif Öneriler: Alternatif yapı sistemleri ve döngüsel öneriler, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, portatif ve modüler çözümler, sürdürülebilir çalışmalar.
Alternatif Malzemeler: Biyolojik olarak çözünebilir materyaller, atık malzemeler, kağıt temelli malzemeler, karton masura gibi, yıkılmış yapıların moloz parçaları, şişe, palet, karton, sandık gibi yardım malzemelerinin artık malzemeleri.

Acil Tasarım Stüdyosu Afet Sonrası Çalışmaları
Acil Tasarımlar: Mekan Bölücü Tasarımları, Hayvan Barınağı, Çadır Tasarımı (Barınma ve Depolama), Tuvalet ve Duş Önerisi, Alternatif Zemin Malzeme ve Çözümleri, Eczane Çadırı Önerisi, Rehber Çalışmaları.

Geçici Barınma: Dağ Yerleşimleri için Ahşap Konut Birimi Çalışması, Karton Masura ile Barınma Projesi Prototip Çalışması & Shigeru Ban Architects & Voluntary Architects’Network, Kent Üzerine Çalışmalar.

Tuvalet ve Duş Önerisi
Önemi/Amacı: Acil tuvalet ihtiyacı/hızlı alternatif mahremiyete önem gösteren öneri.
Malzeme/Teknik Detay: OSB geçmeli panel, koruyucu katman boyası / vidasız geçmeli sistem.
Uygulama Lokasyonu: Dış mekan.
Kaynak: Bediz Yılmaz, Oğul Öztunç.
Ortalama Maliyet: 5 OSB panel, boya, palet, bağlantı elemanları, menteşe ve kilitler, çatıyı örtmek için branda.
Özellikler: Demonte lojistik, altyapıya ihtiyaç duymadan çözüm, kolay geçmeli montaj ve kurulum, dayanıklı malzeme, hem sahra hem kompost tuvalete uyarlanabilir, kır ve kentsel bölgelerde kurulum, düşük maliyet, CNC ile hızlı üretim.

PPRC Çadır
Önemi/Amacı: Deprem bölgesinde acil barınma sıkıntısına alternatif önerisi/düşük maliyet ile alternatif çadır önerisi.
Malzeme/Teknik Detay: PPRC boru, muşamba, plastik kelepçeler, ip, OSB.
Uygulama Lokasyonu: Dış mekan.
Prototip Çalışması ve Kurulumu için Malzemeler: 25mm PPRC boru:15x4m, T parça:10, Artı T parça: 25, plastik/metal kelepçe: 10, üst örtü için PVC membran, OSB panel: 3
Teknik uygulama detayları: Kaynak işlemi geri alınamaz, ulaşım için çerçeve ikiye ayrılmalıdır.

Dağ Yerleşimleri için Ahşap Konut Birimi
Önemi/Amacı: Afet sonrası kısa ve orta vadede kullanılabilecek yapılara bir alternatif olarak, aynı zamanda konteyner veya çelik konstrüksiyon afet evleri gibi kalıcı konutların ulaşımının zor olduğu dağ köylerinde uzun süreli barınma ihtiyacının gerektirdiği temel şartları karşılayabilecek barınma ünitelerinin tasarlanması ve üretimi.
Malzeme/Teknik Detay: Precast pin kazık temel, OSB 3 levha: 122cm x 244cm x 11mm/122cm x 244cm x 18mm, fırınlanmış kereste: 5cm x 10cm x 300cm, izolasyon malzemesi.

Kedi Barınağı
Önemi/Amacı: Kolay taşınabilir bir tasarımla hayvan barınaklarına olan acil ihtiyaca cevap vermek.
Malzeme/Teknik Detay: Kontrplak, yaprak menteşe, polipropilen levha, raptiye.

Çocuk Oyun Alanı için Separator
ODTÜ kampüsünde ağırlanan deprem bölgesinden gelen çocuk misafirlerin oyun alanı için hızla tasarlanıp üretilen bölücü elemanların tasarımı, üretimi ve kurulumu yapıldı.

Malzemeler: Çıta, ip, L profiller, kanca, yaprak menteşe

Etiketler: