Öğrenme Kiti

Kamboçya kırsalında inşa edilen okul yapısı bulunduğu bölgede eğitimin yanı sıra altyapı, sağlık, ekonomi ve toplumsal bir aradalık bağlamlarında bir katalizöre dönüşme amacı taşıyor.

Shenzhen ve Hong Kong merkezli, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan The Adventurous Global School, eğitimi gelir düzeyi ve sınıfsal ayrımlardan ayrı düşünmeyi hedefleyen bir program yürütüyor. İngiltere ve Çin’de uluslararası eğitim veren okulları bulunan ve amacını Doğu ve Batı’yı etkileşimde tutmak olarak açıklayan Full Circle (Tam Döngü) işbirliğinde gerçekleştirilen proje, imkanları kıt olan bölgelerde eğitimi temel bir hak olmanın ötesinde toplumsal bir katalizör olarak görme düsturunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Benzer amaçlar doğrultusunda çalışan kuruluşlardan, süreci okulları inşa etmekten sonra da işler ve işe yarar kılmayı esas alan yaklaşımlarıyla ayrıştıklarını vurgulayan ekibin ilk okulu, Orient Occident Atelier ekibi tarafından tasarlandı ve 2017 yılında açıldı. Mimari ekip okulu; şantiyenin kendisini bir öğrenme kitine dönüştürmek, çok yönlü bir yapı kabuğu oluşturmak, yerel inşa teknikleri ve malzemelerini kullanmak, kentte kırsal ve tabandan bir etki üretmek gibi esaslar belirleyerek tasarladığını belirtiyor. Bu amaçlar inşa süreci boyunca yerel nitelikleri projenin içinde tutan çeşitli yaklaşımlarla desteklenmiş.

Yapının genel görünümü ve karakteri belirleyen grid sistem
Yapının komşu konut ve arazilerle ilişkisi
İki kütleyi birbirine bağlayan basamaklar
Etkinliklere ev sahipliği yapan basamaklar
Basamakların bulunduğu ana aks
Çocukların tırmanma merdiveni olarak kullandığı grid strüktür
Derslik mekanı
Dersliklerin depolama alanı

Bu doğrultuda tasarımcılarına göre okul binası, geleneksel bir öğrenme mekanı olmanın ötesinde tasarlamanın, inşa etmenin ve mekansal yaratıcılığın da öğrenildiği proaktif bir mekan. Proje sırasında inşaat sürecine öğrenciler de dahil edilmiş ve bölgede yaşayan çocuklar, mekanı kullanarak ona yeni işlevler yüklenmesine aracılık etmişler. Çocukların, yapının tasarım dilinin kurucusu rolünde olan ve hem cephede hem de iki kütle arasında mekanı tanımlayan grid strüktüre tırmanma merdiveni muamelesi yaparak onu oyuncul bir elemana dönüştürmüş olmaları da buna bir örnek. Benzer şekilde grid strüktürdeki demir işçiliği de son kullanıcı için mekansal esneklik sunuyor; strüktür bu sayede farklı açıklıklara, raf ve kilitli dolaplara dönüşebilen boşluklar üretmiş oluyor. Duvar ise yerel ahşap plakaların eklendiği çift katmanlı çelik çerçevesiyle depolama ve hatta düşey dolaşım işlevi üstleniyor. Zemin, komşu konut ve arazilerle doğrudan ilişki kurarak farklı etkinliklere, öğrenme biçimlerine ve sınıf boyutlarına mekan sunuyor. Kullanımda esneklik, dış ve iç mekan arasındaki ilişkilerin ileride kullanıcılar tarafından kişiselleştirmesine imkan sağlama çabasıyla da desteklenmiş. Tasarımda bir diğer önemli unsur da ulaşılabilirlik: Köy sakinlerinin ve öğrencilerin her daim içinde neler olup bittiğini görebildikleri ve derslere katılabildikleri samimi bir mekan kurgusu, soyut bir niyet olarak kalmayarak fiziksel olarak mekana da yansıtılmış. Bölgede sıklıkla kullanan yapı malzemeleri tuğla, galvanizli yumuşak çelik ve ahşabın tercih edildiği yapıda yükseltilmiş betonarme strüktür su baskınlarını engellemeye yönelik bir tasarım hamlesi olarak ortaya konarken Kamboçya’nın zemin katlarında geleneksel olarak var olan açıklık etkisini de taşıyor. Yerel inşaat teknik ve detayları ise kırsal alanlarda gerçekleştirilen pek çok projeye benzer şekilde maliyetten tasarruf ve yerel becerileri güçlendirme niyetiyle tercih edilmiş.

Zemin kat planı
1.kat planı
Çatı planı
Vaziyet planı

Yapının içinde bulunduğu bölgeye, çeşitli yönlerden katkıda bulunması hedefleniyor. Bunlardan ilki altyapının geliştirilmesi: Okul inşa edildikten sonra, çevreleyen alanda güç kaynağı sayısı artırılmış ve su filtreleme sistemi kurulmuş. Bunun yanı sıra projenin toplumsal bir nitelik üstlenmesi de bekleniyor. Dolayısıyla eğitim işleviyle ortaya çıkmış yapının sağlık, ekonomi, altyapı gibi alanların yanı sıra yerel sakinlerin gündelik hayatına dahil olmuş bir toplanma mekanına dönüşmesi hedefleniyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: