Parçaların Birliği

Hacettepe Üniversitesi yerleşkesinde yer alan ve doğa bilincini odağına alan müze yapısı, içinde bulunduğu kente ve doğa bilimleri üzerine çalışan bilim insanlarına kendi içinde farklı anlatılara imkan veren kurgusuyla katkı koymayı hedefliyor.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde bulunan yapı, bilim insanlarına araştırma olanakları sunarken, biyoçeşitlilik üzerine örneklerin de sergileneceği hacimlere ev sahipliği yapıyor. Ankara’nın esas gelişim akslarından biri olan ve halihazırda pek çok projenin inşasının devam ettiği Eskişehir Yolu üzerinde bulunan yerleşke, buna rağmen kendine özgü ekosistemi bulunan bir vadiyi de kapsıyor. Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi ve Müzesi de çevredeki yoğun yapılaşma ve kentsel saçaklanmaya karşı bölgenin doğal zenginliğini, orta ve uzun soluklu düzenlemelerle olabildiğince korumayı amaçlayan projelerden biri olarak gösteriliyor; yerleşke ve üniversitenin yanı sıra, bölgenin korunmasına hizmet ederek kentin topoğrafyasına da olumlu katkılar sunmayı amaçlıyor. Bu bağlam içine yerleşen yapı, doğu yönüne bakan bir yamaç üstünde yer alıyor. Bu doğu bağlantısı yakın gelecekte, “Milli Botanik Bahçeleri” olarak isimlendirilmiş projelerin de dahil olduğu bir koruma alanları sisteminin parçası olma isteği ve ağaçlandırma bölgeleriyle komşuluk ilişkisine sahip olma arayışı doğrultusunda, kuvvetlice vurgulanıyor. Bu bağlamda giriş platformu, doğu yönündeki bahçelere ve kent merkezine doğru bakışlar sunan bir kademeler dizisi olarak planlanmış. Farklı kotlara yerleşen bu kademeler, zemin katta açık ve kapalı alanların iç içe geçtiği bir dizi mekan ve yeşil alan ile birlikte kurgulanmış.

Zemin ilişkisi ve sağır cepheli üst kütle
Orta hacimde ilhamını doğadan alan form ve boşluk
Giriş alanı ve cephe kurgusu
Giriş alanı ve cephe kurgusu
Kademeler dizisi ile yarı açık giriş alanı
Bütünleşik fakat ayrı parçalar
Orta hacimde ilhamını doğadan alan form ve boşluk

Araştırma ve müze işlevleri aynı yapının bütünleşik parçaları olarak görülse de zemin kattaki yarı açık kademeden karşılıklı olarak ayrı girişler verilmiş. Araştırma kısımlarında koleksiyonlar, laboratuvarlar, araştırmacı ofisleri ve yönetim ile bir kütüphane ve toplantı salonu bulunuyor. Müze kısmındaki sergileme hacimlerinde Zooloji, Tıp Bilimleri ve Antropoloji dallarına dair biyoçeşitlilik örnekleri üst katlarda yer alırken, yapıyı topoğrafyaya doğru açarak zemin bağlantısı sağlanmış bodrum katta ise Botanik dallarına dair örnekler bulunuyor ve bu bölümün ileride seralarla zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Mimari kurgunun, doğadan ilham alarak tasarlanan formların içinde düzenlendiği belirtilirken istendiğinde birleştirilebilen sergileme birimlerinde ayrı karakterlerinin vurgulanmasına olanak sağlayacak şekilde bölümlenmeye gidilmiş. Biyoçeşitlilik kapsamında sergilenebilecek örneklerin, farklı bilim dallarını temsil eden, oldukça çeşitli boyut ile ölçeklerde olması nedeniyle, kendi başına temalara ayrılabilecek, ancak gerektiğinde birlikte de işlevlendirilebilecek bir parçalı hacim kurgusu planlanmış.

Girişte yer alan yarı açık alan
Form ve strüktür ilişkisi
Giriş alanı ve cephe kurgusu
Form ve strüktür ilişkisi
Kesit
Zemin kat planı
1. kat planı

Bilimsel kurumlar ve bilim insanlarına ait koleksiyonlara da sergileme alanlarında yer vererek biyoçeşitlilik alanında çalışan bilim camiasının da yapının kullanımına etkin katılımı amaçlanıyor. Araştırma merkezi ve müze yapısı, doğa bilinci odaklı işleviyle bilime ve akademiye katkının ötesinde, hem bilimsel camianın yaşantısına katılan hem de Ankara’da çoklukla üniversite yerleşkelerinde kalmış kentsel yeşil alanların varlığına katkıda bulunabilecek bir proje olmayı hedefliyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: