PUPA 6.0 "Eşik" Temasıyla Gerçekleştirildi

RABİA KÜÇÜK

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü "MİTA"nın, bu yıl 6’ncısını düzenlediği PUPA 6.0 etkinliği, 8, 9, 10 Eylül tarihlerinde, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 35 farklı üniversiteden öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik MİTA başkanı Melisa Akkaya koordinatörlüğünde Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Elif Özlem Aydın Oral, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mahmut Durmuş ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün konuşmalarıyla başladı. Etkinlik boyunca yürütülecek yedi farklı atölyenin yürütücülerinin atölyelerini tanıtım konuşmalarıyla devam etti.

Prof.Dr. Elif Özlem Aydın Oral, kulübün faaliyetlerinden ve farklı üniversitelerden öğrencilerin bir arada oluşundan memnuniyetini belirtirken, Pupa’nın ileride uluslararası bir nitelik kazanmasını umduğunu dile getirdi.

Prof.Dr. Mahmut Durmuş, etkinlik ile ilgili fikirlerini şöyle aktardı: "Rektörlük olarak üniversitemizde kulüp etkinliklerine çok önem veriyoruz. Çünkü bu etkinliklerde her şeyden önemlisi öğrenciler birlikte çalışmayı öğreniyorlar. Multidisipliner çalışma ortamını biz akademik anlamda oluşturmakta güçlük çekiyoruz fakat kulüpler vasıtasıyla farklı disiplinlerden öğrenciler kendiliğinden bir araya geliyor ve verimli bir şekilde çalışıyorlar. Bu sebeple kulübümüze de bir kez daha teşekkür ediyor, gelecek senelerde daha fazla katılımcıyla beraber Elif Hocamızın da dediği gibi belki de uluslararası bir platforma taşınmasını umuyor, herkese verimli bir etkinlik süreci diliyorum."

Etkinliğin bu seneki teması "Eşik" olarak belirlendi. Mimar ve akademisyenlerin yürütücülüğünü yaptığı yedi farklı atölyede, eşiğin potansiyelleri üzerine tartışıldı ve Pupa etkinliğinde her yıl olduğu gibi, atık malzemeler kullanılarak ileri dönüşüm yöntemiyle üretimler yapıldı.

Etkinlikte gerçekleşen atölyeler şunlardı:

Liminal Varlık: Yeditepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Bahar Aktuna, Öğretim Üyesi Dr. Pınar Çalışır Adem, Araş. Gör. Ezgi Özkoç, Araş. Gör. Pınar Lütfiye Alkan ve Araş. Gör. Cansu Aktaş yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede, eşik ve eşiklerde liminal varlık kavramları üzerine tartışıldı. Kampüste eşik oluşturabilecek noktalar katılımcılar tarafından keşfedildi ve bu noktalara tasarlanabilecek liminal varlıklar üzerine tartışmalar yapıldı. Tasarımlar yapılırken kullanılacak malzemelerin potansiyellerini ve kullanım yöntemlerini keşfetmek amacıyla farklı malzemelerle deneyler yapılarak prototipler üretildi. Daha sonra farklı eşik noktalarında her biri kendi hikayesine sahip, farklı malzemelerle dört adet liminal varlık üretimi yapıldı ve kampüsün farklı noktalarına yerleştirildi.

Mimarlık ve Şiir: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mimar Oruç Çakmaklı yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede eşik kavramı, sanat-mimarlık, şiir-mimarlık, tasarım-şiir, edebiyat-mimarlık gibi farklı arakesitlerde irdelendi. Mimarlığın sözlü potansiyelleri ortaya çıkarılarak katılımcılara özgürce üretme imkanı sağlandı. Katılımcılar atölye sonunda, süreçte hep beraber ürettikleri görseli şiirleri eşliğinde sundular.

Prostetik Bakışlar: Özyeğin Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hülya Yavaş yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede alışkın olduğumuz algılama hallerinden sıyrılarak alışılmışın ötesine taşınacak, alternatif gerçeklikler sunacak arayışlarda bulunuldu. Her öğrenciye farklı nörolojik bozuklukları, algısal aşırılıkları referans veren karakter kartları verildi. Yine atık malzemelerle bu karakterler gözünden yeni bir görüş sunan prototipler tasarlandı ve tüm katılımcıların deneyimlemesine açık bir şekilde sunuldu.

Slow-Forward: Merve Çaşkurlu, Burak Levant ve Funda Tan yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede, katılımcılar yapay zeka kullanarak hayallerindeki mekanı doğru komutlar ile nasıl üretebilecekleri üzerine çalıştılar. Her katılımcı kendi mekanını görsel olarak ürettikten sonra mekanın seslerinin nasıl olabileceği üzerine tartışarak üretimlerine yeni bir boyut ekledi. Atölye sonunda sanal ortamda üç boyutlu bir sergi tasarlandı ve her katılımcının yapay zekada tasarladığı mekan, kendi sesleri ile beraber sanal ortamda gezilebilecek şekilde sergilendi. Atölye kapsamında nefes terapisti Şengül Tuncer eşliğinde bir nefes terapisi egzersizi yapıldı.

Eşik ve Kent Katmanları: Heykeltraş Ekber Sürsal yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede, eşik kavramının irdelenmesiyle farklı katmanlar içeren temsili bir eşik tasarlandı. Çeşitli atık malzemelerin kullanıldığı atölyede, eşikte sonsuzluk fikrinden yola çıkılarak yeni bir fiziksel eşik deneyimi yaşatacak bir ürün ortaya çıkarıldı ve tüm katılımcılarla beraber deneyimlendi.

Yoldan Geçerken: Mimar Şeyma Bıyık ve Cansu Tatlı yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede hayatı hızlı yaşamamız nedeniyle gözden kaçırdığımız eşiklerin farkına varabilmek için yavaşlamak ve detayları keşfetmek hedeflendi. Katılımcılar, yürütücülerin yalnızca seslerini dinlettiği bir sokak yaşantısı ve yoldan geçerken duyulanlar doğrultusunda, farklı malzeme ve yöntemlerle kendi sokaklarını yarattılar. Sokak tüm katılımcıların gezintisine ve kendi katkılarını eklemelerine açıktı.

Eşikte Alternatif Yaklaşımlar: Mimar Ayşe Betül Alperen yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede katılımcılar eşiği hem kavramsal açıdan, hem de hayatlarındaki karşılıklarını sorguladılar. Tüm sorular ve tartışmaların sonunda kendi eşik deneyimlerinin üç boyutlu kolajlarını hazırlayarak sergilediler.

Etkinliğin birinci gününde Mimar Oruç Çakmaklı "Mimarlık ve Şiir", Eskişehir Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Serkan Can Hatipoğlu "Uzlamsal Eşiklerde Neden İntihar Edilemez?", Ytong İş Geliştirme Müdürü Emel Nokay "Ytong ile Yenilikçi Çözümler" söyleşilerini gerçekleştirdi.

Üç gün süren atölyelerin sonunda her atölyedeki yürütücü ve katılımcılar kendi üretimlerini sergilemek üzere sunumlarını gerçekleştirdi. Bazı atölyelerin üretimleri kampüste ve fakülte binasında sergilenmek üzere yerini aldı. Atölye yürütücülerine teşekkür edilerek katılım plaketleri verildi.

Etiketler: