Şehre Meyilli

CEM SORGUÇ

Semt Kocaeli, rasyonel vaziyet planı çözümüyle kot farkından doğan hacimleri yeşil alana dahil ediyor ve bu dış mekanlarda yeni bir sosyal yaşamı kurmayı ve sürdürmeyi amaçlıyor.

Proje alanı, Kocaeli merkeze yakın ve gelişmeye açık bir bölgede, etrafında koru ve ormanların olduğu bir yerde. Meyilli bir arazide, 280 bağımsız bölümlük, emsal ve taban alanı kısıtları dahilinde bir proje geliştirdik. Proje alanın yön olarak hem zor hem de avantajlı özellikleri olduğunu gördük. Bir meyil düşünün ki hafifçe güneye doğru akıyor ve bu meyil aynı zamanda şehre de bakıyor. Öte yandan arazinin yeşil örtüsünde birkaç yerde, özellikle girişe yakın toplanmış birkaç harika meşe ağacı vardı. Meşeleri korumaya dikkat ettik. Onlar bir tür nirengi oluşturdular. Kuzeydeki bir meşe ağacı, girişi oluşturdu. Ona bağlı olarak sosyal alan, spor alanı ve çocuk bahçesi vaziyet planındaki yerlerini buldu.

Yeryüzü kotunda yatay iletişim, devamlılık sağlamaya çalıştık. Eğimin yapısal olarak avantaja çevrilmesine gayret ettik. Olabildiğince istinat duvarı kurgusundan ve bunun proje alanına sirayet etmesinden kaçındık. Rasyonel bir diziye dönük blok sisteminin birbirinin önünü açarak konumlanması ve kottan faydalanarak oluşturulan kademelerin vaziyet planı kararlarında önem kazanmasıyla proje ilerledi. İlk çizimlerle ortaya koyulmuş olan kesit senaryosu plana evrildi. Bakış, bloklar ve giriş ile diğer ek yapılar arasındaki yaya ulaşım seçeneklerini, güzergahları çoğaltmak istedik.

Yapıların yalın cephe tasarımı
Eğimle birlikte oluşan setlerin peyzaj düzenlemesi ve otoparklarla ilişkileri
Vaziyet planında nirengi noktası oluşturan ağaçlar
Eğimle birlikte oluşan setlerin peyzaj düzenlemesi ve otoparklarla ilişkileri
Vaziyet planında nirengi noktası oluşturan ağaçlar
Eğime yerleşim
Eğimle birlikte oluşan setlerin peyzaj düzenlemesi ve otoparklarla ilişkileri

Yerleşkenin mülkünden dolayı değil, zaman içinde oluşan yaşam ve oluşma ihtimali taşıyan sosyal ilişkilerle vazgeçilmez olmasını, kıymetlenmesini hedef belledik. Kullanım amaçlı olması, el değiştirme ihtimalinin mümkünse en aza indirgenme gayreti ile tasarladık bu projeyi. Sadece bir hane ya da konut değil, zamanla bir yaşam alanı oluşturma ihtimalini kurgulamaya gayret ettik. Amacımız, mümkünse bir çocuğun büyüyüp orada yaşamaya devam etmesi. Salt barınmak maksadıyla bir konut yapmanın biraz ötesine geçmeye çalışmak projenin etkileşimini, içselleşmesini ve yeri ile ilişkilenmeyi de beraberinde getirebilir.

Projede dış mekan kullanımına ağırlık verdik; zaten proje alanının üçte ikisi yeşil alan. Bahçelerin peyzajının, binalar arası geçişlerin ve bunların ürettiği sürprizlerle beraber kafe, dış mekan-iç mekan arakesitinde birlikte çalışan çocuk oyun alanları, kondisyon spor alanı, basketbol sahası peyzaj içerisine yayıldı. Bir de yerleşkeye hizmet veren gündelik ihtiyaçlara dönük küçük ölçek ticari birim yer alıyor.

Tipik kat planı
Vaziyet planı
Kesit
Eskiz
Eskiz

Otoparkların üstünü konutların bahçesi olarak da kullanıyoruz. Binalar kot senaryosuyla yere oturtuldu ve araçlar bir alt kotta açığa çıkan boşluklara yerleştirildi. Yapıların gerek kendi içinde bir kompozisyon yaratmasını gerekse de eksiltilen ve eklenen prizmalar sistemiyle bütüncül bir kompozisyon oluşturmasını istedik. Yapı elemanlarını olabildiğince azaltmaya ve malzeme tercihlerini de sınırlı tutmaya gayret ettik. Malzeme tercihlerimizi dayanım, onarım ve yenilenebilirlik kıstasları dahilinde belirledik. Cepheler doğrama, denizlikler ve sıva üzeri boyadan oluşmakta.

Konut tipleri ise bu bağlamda bahçe kullanım ve üst kat kullanımları olarak temelde ikiye ayrılıyor. Konut iç kurguları konvansiyonel sistemle, oda, yaşam alanları ile servislerinden oluşuyor.