Sınıraşımı Metinleri: Osmanlı Mekanının Peşinde

Akın Nalça Kitapları'nın on ikincisi "Sınıraşımı Metinleri: Osmanlı Mekanının Peşinde 15.-19. Yüzyıllar ” yayımlandı. Uğur Tanyeli tarafından yazılan kitap, Osmanlı Mimarlığı üzerine bugüne kadar yaygın biçimde ziyaret edilmemiş yaklaşımlarla üretilmiş metinleri bir araya getiriyor. Tanyeli çalışmasında, Osmanlı dünyasında mimari çevreyi oluşturan olgulara, ürünlere ve aktörlere yeni, en azından alışılmamış bakışlarla yaklaşmayı amaçlıyor. Kitapta ele alınan konular arasında Batılılaşma öncesinde Avrupa ile mimari ilişkiler, İstanbul’da yapı sektöründe çalışanların etnik çoğulluğu, mekanik saat kullanımının Osmanlı’daki etkileri, Osmanlı yüzer köprüleri, Türkiye’de ocak kullanımı, askeri mimarlık elkitaplarının doğuşu, Topkapı Sarayı Hazine Dairesi gibi ilginç başlıklar var.

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL