Spektrum Deprem Özel Sayısı Yayınlandı

İstanbul merkezli disiplinlerarası kentsel ve kırsal tasarım stüdyosu olan Tasarım Rehberleri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği (TARGE) bünyesinde, 2020 yılından itibaren okuyucuyla buluşan Spektrum e-dergi, farklı alanlardan uzmanların bakışından gündemi belirleyen konuları takip ederek dosya içeriğine taşıyor.

Önceki sayılarında pandemi, mobilite, sivil inisiyatifler, ekolojik kriz, X-Y-Z kuşakları ve dijital eşik konularını ele alan Spektrum’un dokuzuncu ve son sayısı ise “Deprem: Artçılar Görünenin, Yaşananlar Bilinenin Ötesinde” başlığıyla 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ikinci ayında açık erişime sunuldu. Spektrum Deprem Özel Sayısı’na görüş ve önerileriyle katkı sunan 56 yazarın toplam 31 yazısı, deprem bölgesinden fotoğraflar eşliğinde yer aldı.

Spektrum Deprem Özel Sayısı ekibi; bir sonraki doğa olayının afete, felakete, yıkıma dönüşmemesi için geleceğe notlar bırakabilmek amacıyla, kırılganlık ve dirençlilik, planlama ve tasarım, mimarlık, kültürel miras, haklar ve sorumluluklar, dayanışma, hafıza temaları altında jeoloji mühendisliği, şehir planlama, mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, tarım ekonomisi, ekoloji, kültür varlıklarını koruma ve onarım, hukuk, psikoloji ve psikiyatri ve fotoğraf disiplinlerinden uzmanların afet öncesine, sırasına ve sonrasına dair ilgilisine yönelttiği sözlerin dikkate alınmasını ümit ediyor.

Spektrum Deprem Özel Sayısı’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Spektrum 09 | Deprem: Artçılar Görünenin, Yaşananlar Bilinenin Ötesinde

Etiketler: