Tarq Gallery

EN

Squareworks tarafından tasarlanan Tarq, Mumbai'nin iki önemli ve tarihi kentsel dokusu arasında yer alan bir çağdaş sanat galerisi projesi. Yapı, kentin Viktorya dönemine ait Gotik dokusuyla, 1930-40 arası inşa edilmiş, modern, art deco tarzı yerleşimin kesişiminde yer alıyor. 120 yıllık bir binanın zemin katının restorasyonu ve çağdaş sanat galerisine dönüştürülmesi, tarihi önemi dikkatle değerlendirilip modern unsurlarla bütünleştirilerek gerçekleştirildi.

Tasarım sürecinde, binanın zengin tarihini, çağdaş sanat galerisini karakterize eden modern bir estetikle birleştirmek hedeflendi. İlk olarak, kalın tuğla yığma yapı içindeki orijinal açıklıklar restore edilerek doğal aydınlatma sağlandı. Galerinin yaklaşık 4 m yüksekliğindeki tavanlarını destekleyen çelik profil taşıyıcıların boşlukları ahşap kaplanarak yapısal unsurlarla birlikte mekanın düşey etkisi vurgulandı.

Tarq'ın marka kimliğini desteklemek ve binanın özgün çelik konstrüksiyonuna gönderme yapmak amacıyla bir duvar Corten çelikle kaplandı.

Kuzey cephesindeki orijinal ahşap pencereler restore edildi. Batı cephesinde ise, özgün pencere doğramalarına dair iz bulunmadığından, mevcut açıklıklar korundu ve merkezi eksenel menteşeli yeni pencere çerçeveleri ve kepenkler takıldı.

Binanın orijinal yapısından esinlenilerek, çelik kirişleri asma tavanların arkasına gizlemek yerine açıkta bırakılması tercih edildi. Böylece yapı, doğal ışığı optimize eden, özel marangozluk ve imalat çalışmalarıyla geçmişi günümüzle anlamlı bir şekilde uzlaştıran bir çağdaş sanat galerisine dönüştürüldü.

Etiketler: