Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nden Cem Dursun için Basın Açıklaması

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, dokuz aydır tutuklu bulunan mimar Cem Dursun ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada 19 Temmuz 2018'de mesleki çalışmalarını yürüttüğü İstanbul, Küçük Armutlu mahallesinde gözaltına alınan Dursun'un, hakkında hiçbir iddianame bulunmadan tutuklu bulunduğunun altı çizilerek mimarın serbest bırakılması çağrısında bulunuldu:

"Meslektaşımız Cem Dursun Serbest Bırakılsın!

Meslektaşımız Cem Dursun 19 Temmuz tarihinde Küçük Armutlu Cemevi’nde gözaltına alınmıştır. Aradan geçen süreye rağmen hakkında iddianame olmaksızın tutuklu bulunmaktadır.

ODTÜ Mimarlık mezunu başarılı bir meslektaşımız olan Cem Dursun, edindiği mesleki bilgi ve birikimlerini halkın yararına kullanabilmek ve yoksul gecekondu mahallelerinin iyileştirebilmesi için çalışmalar yürütmüştür.

Geçmiş dönem delegemiz ve pek çok mimari proje yarışmasında ödülleri olan başarılı meslektaşımızın uzun tutukluluk süreci mesleki faaliyetlerini de engellemektedir.

10 aya yakın bir süre boyunca hakkında bir iddianame dahi düzenlenmeksizin tutuklu tutulması bile tek başına açık bir hak ihlali niteliğindedir.

Anayasamıza ve Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgelerine göre hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar kişilerin suçsuz olduğu tartışmasız bir durum iken, hakkında iddianame dahi olmaksızın 10 aya yakın bir süredir tutuklu olan meslektaşımızın ve bu durumda olan diğer pek çok tutuklunun bu yöntemle 'cezalandırılması' hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır.

Meslektaşımızın iddianame olmaksızın kendisi bir cezaya dönüşen tutukluluğu sonlandırılmalıdır.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yönetim Kurulu"

Açıklamaya buradan da ulaşılabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL