Zamanın Ruhu

Yeni neslin ihtiyaçlarına ve değişen eğitim yaklaşımına cevap vermek üzere tasarlanan okul yapısı, hem ders hem de serbest zaman aktiviteleri için özgür hareket alanları sunuyor.

Polonya’daki eğitim sisteminde uygulanan değişiklikler gençlerin yaşam ve aktivitelerindeki modern değişimleri yakalayamazken, Y kuşağı ile başlayan dönüşüm eğitim yaklaşımlarında kapsamlı yeniden düzenlemelere gidilmesine yol açmış. Bu yeni koşullar aynı zamanda okul yapılarını şekillendiren prensiplerin de yeniden gözden geçirilmesine neden olmuş. Kamu okullarındaki yetersizlikler ise yönelimi gençlerin eğitim ihtiyaçlarına göre çözümler sunan özel okullara doğru çevirmiş durumda. Oval masalar etrafında oluşan çalışma sistemleri, öğretmenler odasının olmamasıyla eğitimcilerin sürekli olarak bütüncül eğitim ekosisteminin bir parçası olması… Projenin ana fikrini oluşturan temel nokta da işte bu olmuş: bir yaşam tarzı, derslerden sonra da öğrencileri okulda kalmaya teşvik eden bir atmosfer oluşturmak.

Okulun strüktürünü belirleyen tanımlı işlevler bir yana, mimarlar form konusunda özgür bırakılmışlar ve biri kentsel diğeri yarı-özel olmak üzere okulun iki yüzü olması gerektiğine karar vermişler. İç mekanda birbiriyle diyalog içinde basit malzemeler tercih edilmiş: sıcak ve soğuk, gri ve bej, bazen de ucuz ve pahalı. Aynı zamanda gençlerin kullanımına odaklı yapılan seçimler, öğrencilerin hareketlerini belirli mekan ve malzemelerle sınırlamaktansa onları daha özgür bırakmayı tercih ediyor. Tasarlanan büyük tribün, okul bahçesini kurgulayan ana eleman olarak çalışıyor. Bu toplanma yeri aynı zamanda öğrencilerin dinlenme ve spor aktiviteleri için de alternatif bir mekan oluşturuyor.

Vaziyet planı
Zemin kat planı
Kesit
Kesit

Geleneksel bir yemekhane fikrinden uzak bir şekilde, okul kantini sadece öğle saatlerinde değil her saat kullanılabilen, serbest kullanımlara açık ve daha çekici bir mekan olarak tasarlanmış. Öğrencilerin küçük gruplar halinde mutfak sanatları konusunda da kendini geliştirilebilmelerine olanak verme düşüncesi, programın bir bahçe kurgulanan çatıya taşmasını sağlamış. Çeşitli bitki ve otların yetiştirilebildiği bahçeye, sadece mutfak sanatları için değil, farklı derslerin ve merakların peşindeki öğrencilerin de çıkmak isteyeceklerinden emin olan ekip, aynı zamanda yapının ayakizini yeşile dönüştürmüş oluyor.

Etiketler: