• Mahalleyi Tüketmek

    Genel bir tahlilde mahallenin, belli bir dünya görüşüne dayanan politik bir üst yapıya bağlı örgütlenen ve içeride ortak değerlere sahip olan topluluğun, bu değerlerle ürettiği anlam, ritüeller ve mekan olduğu söylenebilir.