Aire Pavyonu

EN

İspanya'nın Granada şehrinde, TAC Kentsel Mimarlık Festivali 2022 için kurulan Aire Pavyonu, P+S Estudio de Arquitectura tarafından tasarlandı.

Aire Pavyonu, mimarinin en temel ve soyut unsurlarından birine gönderme yaparak; geçicilik ve kırılganlık kavramları üzerine kurgulandı. Tamamlanmamış veya inşası halen devam eden bir yapı görünümü sunan pavyonun mekansal stratejisi, hem TAC Festivali'nin hem de Granada şehrinin ve sakinlerinin çoklu ihtiyaçlarına, açık, sınırları belirsiz bir kullanım alanı sağlıyor.

Mekanın dönüşümünü ve uyarlanabilirliğini teşvik etme amacı taşıyan tasarımıyla Aire Pavyonu, üç ana materyal üzerine kurulan bir stratejiyle inşa edildi. Bunlardan ilki; kökleri mimarlık geleneğinin en erken dönemlerine kadar uzansa da, iş bittiğinde yok olmaya mahkum olması nedeniyle geçiciliği ve görünürdeki kırılganlığı temsil eden modüler iskele sistemiydi. Endüstriyelleşmenin bir yansıması olan bu sistem pavyonun taşıyıcı strüktürünü oluşturdu. Bu strüktürün üzeri; yerelliğin, zanaatın ve geleneğin bir sembolü olarak Granada'nın kimliğini simgeleyen, dayanıklı kendir kumaşından hazırlanan bir örtüyle kaplandı. Son olarak, yapıya gereken ağırlığı sağlamak için Sierra Elvira'dan bir grup dalgakıran taşı getirildi. Bu taşlar pavyonun çevresindeki kent mobilyalarında da kullanılarak pavyonla Plaza del Humilladero arasındaki bağlantı güçlendirildi.

Bu üç materyalin kullanımı, Aire'in, Granada'nın geleneklerine, ticaretine ve döngüsel ekonomiye olan katkısını vurguluyor. Pavyon söküldükten sonra, kiralanan iskele yeni bir kullanımla değerlendirilebilecek ve dalgakıran taşları orijinal ocağına dönecek. Şehirde gölgelik amacıyla yaygın olarak kullanılan, yerel üretim kendir kumaşı da Granada'daki başka bir kamusal alana kolaylıkla taşınabilecek.

Plaza del Humilladero'da çeşitli kullanım senaryolarıyla, yeni ilişkilere ve karşılaşmalara mekan sağlayan Aire; kendir kumaşı sarılmış iskelesiyle, kendi etimolojik kökeninin de işaret ettiği gibi, ışık arayışı içinde "yükseliyor".

Etiketler: