Akdeniz’in Bir Köşesi Üstüne Kültürel Ekoloji Projeksiyonları

Datça Yarımadası, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarında, halen dengeli bir kültürel ekoloji örneği sergileyen ender bölgelerden biri. Ancak, hem ulaşım ve iletişim ağlarının gelişimiyle tanınırlığının ve tercih edilirliğinin artması, hem de yakınlarda onaylanan imar planının yol açacağı dönüşümler yarımadaya dair çeşitli gelecek senaryolarını akla getiriyor. “Akdeniz’in Bir Köşesi Üstüne Kültürel Ekoloji Projeksiyonları” adlı iş, Burcu Kütükçüoğlu’nun İstanbul Bilgi Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri ile 2013 yılında Datça’ya dair yaptığı araştırma üzerinden geliştirildi. Bu araştırmanın ürünlerinden biri olan Datça maketine yansıtılan projeksiyon görüntüler, Oğul Can Öztunç’un görselleştirdiği üç temayı aktarıyor. Bu temalardan ilki, doğal ve insan yapımı öğelerin belli bir etkileşim ve denge içinde yer aldığı sistemleri ifade eden Kültürel Ekoloji kavramını açıklamayı hedefliyor. İkinci tema, Datça’nın mevcut kültürel ekolojisini kuran öğeleri açıklıyor ve son tema da olası gelecek senaryoları ve bu ekolojinin nasıl korunabileceği ya da bozulabileceği üzerine projeksiyonlardan oluşuyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: