Akslara Yerleşen

Bir aks etrafında kurgulanan eğitim ve ofis mekanları, malzeme kullanımının mimari ifadesi ve kütle ilişkileriyle hem içinde bulunduğu yerleşke ile ilişkileri hem de kullanıcılarının mekan ile ilişkisini biçimlendiriyor.

2015 yılında düzenlenen davetli yarışma sonucu gerçekleştirilen ve mimari, iç mimari ve diğer disiplinlere ait projeleri de içeren yapı, TAI-TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) kampüsü içinde yer alıyor. Kampüse girmeden de ulaşılabilir bir konumda bulunan proje, akademi eğitim birimleri ve insan kaynakları ofis birimlerini bünyesinde barındırıyor. Bunların yanı sıra sergi alanları ve konferans salonuna ev sahipliği yapmasıyla sosyal ve kültürel bir işleve de sahip.

fotoğraflar: hatırlı mimarlık

Ana giriş aksı etrafında yer alan bu işlevler, L biçiminde bir şema ile çözümlenen ihtiyaç programıyla bütünleştirildi. Yapı, aynı aks üzerinde, biri kampüs dışından yaklaşma yönünde, diğeri ise kampüs içinde -özellikle öğle saatlerinde çalışanlar tarafından yoğun olarak kullanılan kafe yönüne açılan- iki girişe sahip ve bu aks ilişkisi, kurgunun ana fikrini oluşturuyor. Böylelikle yerleşke bağlantısı, güvenlik gerekçesiyle arka cephede kurgulanırken yapının mevcut sosyal merkeziyle ilişkisi de sağlanıyor. İç mekanda devam ederek iki farklı yükseklikteki kolları birleştiren aks, yapıyı hem çevresiyle bağlantılı kılıyor hem de güçlü bir mekan dili kuruyor; üzerindeki hafif çelik saçak strüktür ve ışıklık ile kütlede de vurgulanıyor.

Akademi kullanıcıları ve insan kaynakları çalışanları olarak ayrılan yapı sakinlerinin müşterek açık alanları olarak kurgulanan, zemin katla ilişkili peyzaj unsurları düzenlemesi ve ikinci katta yer alan, cephe diliyle bütünleşik tasarlanmış teras ile ortak kullanımlar çoğaltılıyor. Yapı içinde devam eden aks ile ilintilendirebilecek şekilde yerleşen köprü mekanı, yeşil alanı ve oturma birimleriyle sosyal işlevin bir parçası olarak yerleşiyor.

Esasen, eğitim ve ofis olarak adlandırılabilecek iki ana işlevi barındıran yapının insan kaynakları birimlerinin bulunduğu L şemanın sağ kolunda iş görüşmesi, sınav, özlük arşivleri vb. yer alırken diğer kol ve üst katlar, sınıflar ve destek birimlerini içeriyor. Seminer ve sunum gibi kullanımlar için tasarlanan ve tüm birimler tarafından sarmalanan konferans salonu, eğimli amfi düzeniyle, her iki kottan da ulaşılabilecek şekilde çözüldü.

Yapının tasarım ölçütleri, sade bir yaklaşım ve enerji bilinci etrafında şekilleniyor. Doğal havalandırma ve aydınlatma, enerji tasarruflu sistemlerle desteklenirken sadelik, kübik formlu modüller üzerinden biçimsel olarak ifade ediliyor. Doğal malzeme kullanımı cephedeki ahşap güneş kırıcılar ve brüt beton yüzeylerle vurgulanıyor. Cephedeki şeffaflığı sağlayan yüksek cam yüzeyler, iç mekana doğal ışığı taşırken özel filtreli camlar, iklim konforu sağlıyor. Cephedeki yaklaşıma benzer şekilde, eğitim birimlerinin koridor duvarlarında da şeffaf yüzey kullanımı doğal aydınlatmayı yapının içine taşıyor. Malzemelerin bir arada kullanımı ve mimari dil ile bütünleştirilerek dışavurumu, tekrar eden detaylardan da takip edilebiliyor.

Etiketler: