Aravena Cepheden Bildiriyor

  1. Venedik Mimarlık Bienali açılış konuşmaları bienal başkanı Paolo Baratta, ve bu yılın küratörü Alejandro Aravena'nın katılımıyla yapıldı. Baratta, bienalin sivil toplumla mimarlığın buluşması fikri etrafında şekillendiğini belirtti. Baratta’ya göre bu bienal mimarlığın yeniden keşfinin ifşası. Sadece kutsal dağların tepelerinde yaşayan tanrıların elinde değil, her birimizin elinde bir araç olarak mimarlığın yeniden keşfinin... Zira bugünün acil sorunlarını hiçbirimiz yok sayamayız. Bu yılki bienali, bu acil durumlar ve umudun yansıması olarak tanımlayarak ve Aravena’ya mimarlığı özgürleştirerek tekrar toplumla buluşturduğu için teşekkür etti.

Sözü alan Aravena ise önemsedikleri şeyin bienaldeki ziyaretçi niceliği değil, yapılan ziyaretlerin niteliği olduğunu söyledi. Bu kapsamda bienali ziyaret edecek üç aktör tanımladı: uygulamacılar (bunlar mimarlık yapanlar olduğu kadar, mühendisler, STK’lar vs. de olabilir), karar vericiler ve kullanıcılar. Aravena bu bienalin, uygulamacılara cesaret vererek daha iyiyi yapmaya teşvik etmesini, uygulamacıların mevcut yapılaşma düzenine meydan okumamaları için bahaneleri ortadan kaldırmasını sağlayacak bir mecra haline gelmesini istediklerini belirtti. Ayrıca, gereksinimleri yeniden hatırlatarak karar vericileri yapma biçimlerini değiştirmeye itmesini ve kullanıcıların farklı alternatiflerin hayalini kurabilmeleri için diğer iki aktörden neyi nasıl talep edeceklerini görmelerini sağlamasını istediklerini söyledi.

Aravena, bienalin ana sergisinin girişinde bulunan cümleyi tekrarlayarak sözlerine devam etti: “Mimarlık, insanların yaşadıkları yerlere biçim vermektir.” Evlerden toplu konutlara, okullardan ofis yapılarına dek çok sayıda yapının bir biçimi olması gerektiğini söyleyerek, bu biçimin nasıl oluşturulacağı konusunda hızlı davranılmasının sakıncalarını dile getirdi. “Mimarlık, geri döndürülemezdir" derken, mimarın proje süreçlerine dahil olan güçlerle nasıl ilişkilendiğini sorgulaması ve bunu yaparken de arzu ile gereksinimi sentezlemesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda Aravena'ya göre yıldız mimarlardan daha ciddi bir sorun var: Yüzlerce kurumsal mimarlık şirketi, toplumsal katkı üretmek yerine salt özel sermayeye hizmet ediyor. Ve kimse buna sesini çıkarmıyor. Ona göre bunları üretenlerin hepsinin yasaklanması, üretim yapmalarının engellenmesi gerekiyor, zira biz şu an burada bunu konuşurken bile onlar milyonlarca metrekare üretmeye devam ediyorlar. Bir yandan da bienaldeki katılımcılar gibi, kentlerindeki vasatlık ve banallikle savaşan mimarların da var olduğunu belirten Aravena, dünyanın, özellikle de medyanın bu özel sermayeye çalışan mimarlar üzerinde hak ettikleri baskının oluşması için önayak olması gerektiğini söyledi.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: