AURA & İPA Yaz Akademisi "Sürdürülebilir Normale Doğru" Başlıyor

AURA & İPA Yaz Akademisi, 17 - 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında İPA Kampüs’te gerçekleşecek.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi - AURA İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle deprem sonrası hayatların normale dönmesi için verilen çabalara destek olmak amacıyla “Sürdürülebilir Normale Doğru” temalı yaz akademisi düzenliyor. Yaz Akademisi, İstanbul’da sürdürülebilir, afete dayanıklı yaşam alanlarının oluşmasına sosyo-ekolojik bakış açısı ile mekânsal tasarım üzerinden çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Yaz Akademisi programı, deprem coğrafyasındaki Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan dokuz üniversitede mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı eğitimi alan 2. 3. ve 4. sınıfı tamamlamış öğrencileri kapsıyor. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören programa başvuruda bulunan adaylar arasından şehir, üniversite, bölüm, lisans seviyesi gözetilerek yapılan seçim sonucunda 25 kişilik ekip oluşturuldu.

Programa katılacak öğrenciler, alanında uzman akademisyen ve meslek profesyonellerinin seminerlerine katılarak mesleki donanımlarını artırma, farklı üniversitelerden öğrencilerle sosyalleşerek deneyimlerini paylaşma, İstanbul’un mimari ve kentsel gelişimine odaklanan gezilere katılma ve disiplinlerarası atölye ortamında kolektif çalışma yapma olanağı bulacak.

Atölye çalışmalarında Hayriye Eşbah Tunçay, Ebru Bingöl, Serhat Cengiz ve Sevgi Görmüş Cengiz’in yürütücülüğünde "Sürdürülebilir Normale Doğru" teması işlenecek.

Sürdürülebilir Normale Doğru
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde oldukça geniş bir coğrafyayı etkileyen deprem yaşadığımız çevrenin fiziksel, sosyal, ekonomik dayanıklılığının ne kadar düşük olduğunu hepimize gösterdi. Şehirlerimizin afet sonrası yeniden yapılanmasında insan doğa ilişkisinin sağlıklı kurulması ve üretim süreçlerinin inovasyon ve ekoloji ekseninde yaşam alanlarımıza entegre edilmesi göz ardı edilmemelidir. Büyük bir çaba ile yeni normali oluştururken salt mimari eylemlere odaklanmak yerine, sürdürülebilir normalin uzun soluklu arayışı içinde gerçeklikle karşılaşmak, bağlamı, insanları ve toplumu dikkate alarak sosyo-ekonomik ve ekolojik süreçleri merkezine alan bir mekan tasarım pratiği geliştirmek kıymetlidir.

Deprem coğrafyaları sürdürülebilir tarıma dayalı bir ekonomi ve yaşam biçimini inovatif ve kreatif sektörlerle destekleyerek nasıl yeniden kurgulanabilir? İnsanoğlunun toprakla asırlardır etkileşimi sonucu edindiği öğretiyi güncel yorumlarla yeniden keşfetmesi ve sosyal anlamda kırılgan kesimlerin kolektif üretim süreçleri sonucunda kendi ayakları üzerinde durmaları nasıl sağlanabilir? Mekân tasarımı tarımsal üretim ve inovasyon arasındaki diyalogda nasıl katalizör olabilir? İklim değişikliğine bağlı doğal veya antroposen kaynaklı afetlerle baş etmek doğa tabanlı çözümlerle ne kadar mümkündür? Bu ve ekseninde insan ve doğanın sağlıklı ilişkisini barındıran soruların deprem coğrafyalarındaki tasarım okullarından gelen bir grup öğrenciyle ele alınması hedefleniyor.

Seminer Programı
Program kapsamında atölye çalışmasını destekleyici seminerlerin yanı sıra İstanbullu öğrenciler ve profesyonellerle bir araya gelme ve paylaşım ortamı oluşturmak üzere salı ve cuma akşamları İPA Kampüs'te herkese açık seminer dizisi düzenlenecek.

18 Temmuz Salı 19.00 - Gülce Kantürer "Üreterek Onarmak: Sürdürülebilir Gıda Peyzajları"
21 Temmuz Cuma 19.00 - Ebru Bingöl "Antroposen Çağda Değişen Aktör-Ağ İlişkileri"
25 Temmuz Salı 19.00 - Hasibe Akın "Çatı Çiftliği ile Şehirde Onarıcı Uygulamalar"
28 Temmuz Cuma 19.00 - Özgül Öztürk "Malzemeden Mekana Döngüsel Tasarım Yaklaşımları"

“İstanbul Senin” uygulaması üzerinden kayıt olarak etkinliklere katılım sağlanabilecek.

Etiketler: