Beklenmeyen Buluşma

Cordoaria Nacional yapısının terasına inşa edilmiş Viaticus pavyonu, farklı kullanım ve ilişkilenme biçimleri yaratan mekanların birleşiminden oluşuyor.

ARCO sanat fuarına gelen ziyaretçilerin karşılaşması ve zaman geçirebilmeleri için alternatif bir alan yaratan pavyon, Atelier JQTS ekibi tarafından tasarlanmış. Strüktür, biçim olarak terasın tipolojik yapısını ters çevirmeyi hedefleyen iki yatay blokun bir dikey blokla birleşmesiyle oluşturulmuş.

Tasarımcılarının terasta beklenmedik ve provakatif olarak var olduğunu vurguladığı pavyon, ölçüleri 1.5x1.5x1.5m çelik küplerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Küplerin farklı oranlar ve cephe açıklıklarıyla birleştirilmesi ile pavyon içerisinde birbirinden ayrışan 3 farklı işlev alanı tanımlanmış. Tasarımcılar bu alanları kamusal, evsel ve anıtsal olarak bölümlendiriyor. Kamusal kısım, insanların dinlenip yemek yemesi ve birbirleriyle ilişki kurmalarına imkan tanıyan bölümken evsel kısımda, etkinliğin arka planında yapılan işlerin sürmesini sağlayan, ziyaretçilerin göremediği fakat fuarın başarısını destekleyen işlerin yapıldığı bölüm. Anıtsal kısım ise, kule sayesinde pavyonun bina dışından görünebilirliğini ve şehirle görsel bir ilişki kurmasını sağlıyor. Kule aynı zamanda bu birbirinden ayrışan üç kullanımı fiziksel ve sosyal ilişkiler bağlamında birbirine bağlayan kısım; pavyon içerisinde ayrışan ziyaretçiler ile çalışanların kullandığı alanları birleştiren ortak alan.

Strüktüre ek olarak tüm aks boyunca uzanan gergi sistemi, Carlos Nogueira tarafından pavyon için özel olarak tasarlanmış. Tekil yapısal parçaların birbirine bağlantısını görsel ve fiziksel olarak desteklemek için tasarlanan gergi sistemi, aynı zamanda terasa ulaşmayı sağlayan merdivenlerden inerken ters bir illüzyon oluşmasını sağlıyor. Kademeli olarak küplerden sarkan kumaş, merdivenin aynalanmış görsel temsili olarak tanımlanıyor ve kulenin anıtsallığını kuvvetlendiriyor.

Etiketler: