Bir Pavyon İki Etkinlik

Haliç Port projesi müellifi Teğet Mimarlık’ın, aynı zamanda Venedik Bienali’nde Türkiye’yi temsil etmek üzere İKSV tarafından düzenlenen bir açık çağrı sonucu seçilen “Darzanà: İki Tersane Bir Vasıta” başlıklı proje grubunun da liderliğini üstlenmiş olması üzerine başlayan tartışmalar, mimarlığın toplum ve etikle olan ilişkisine dair çok boyutlu ve şeffaf bir tartışmanın gerekliliğini gündeme getirdi. Bu tartışmanın ete kemiğe bürünebilmesi amacıyla birbiriyle bağlantılı olarak ve birkaç gün arayla gerçekleştirilecek halka açık bir panel/forum ve çalıştay düzenleniyor.

"göçten önce çevre, avrupa şehirlerindeki hayat standartları, venedik'teki toplumsal şartlar"; fratelli alinari; 1905; harvard sanat müzesi arşivi

23 Mayıs saat 18:30’da başlayacak panel/forum Bienal etrafında gerçekleşmeye devam eden tartışmalara odaklanarak bugüne kadar mesele üzerine görüşlerini kamuoyuyla yazılı olarak paylaşmış kişileri bir araya getirecek. 28 Mayıs’ta gerçekleşecek ve tüm günü kapsayacak çalıştay ise, tartışmanın kapsamını genişleterek “mimarlığın kent hakkıyla olan ilişkisi”, “mimarın sosyal sorumluluğu”, “mimarlıkta etik” ve “mimarlıkta katılımcılık” gibi konuları somut uygulamalar üzerinden tartışacak araştırmacı, aktivist ve mimarlık kolektiflerinden temsilcileri bir araya getirecek.

Programı aşağıdan inceleyebilir, güncel bilgileri buradan takip edebilirsiniz.

Panel/Forum (23 Mayıs 2016 Pazartesi - 18:30-20:30)
Moderatör: Hülya Ertaş (XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekân dergisi genel yayın yönetmeni).

15'er dakikalık konuşmalardan oluşacak paneli takiben gerçekleşecek forum tartışması üzerinden aşağıdaki sorulara odaklanılacak:

-Haliç Tersanesi’nin dönüşüm projesi ile “Darzanà: İki Tersane Bir Vasıta” sergi projesini irtibatlandırmak veya ayrıştırmak hangi açılardan mümkün, faydalı ve doğrudur?
-Venedik Bienali gibi bir platform, ulusal pavyon formatı, bu seneki Bienal’in teması “Cepheden Bildirmek” ve Türkiye’yi temsilen Bienal’e katılacak “Darzanà: İki Tersane Bir Vasıta” projesi gibi unsurların her birinin mimarlığın güncel meselelerinin tartışılması ve gündeme getirilmesi adına birbirleriyle bağlantılı olarak sundukları imkân ve kısıtlar nelerdir?
-Henüz ivme kazanmaya başlamış olan Venedik Bienali Türkiye Pavyonu etrafındaki tartışmalar, mimarlık ortamını uzun vadede de ilgilendirebilecek ne gibi başka tartışmaları gündeme getirebilir?

Panel katılımcıları:
-Burak Altınışık
-Gül Köksal
-Korhan Gümüş
-Bu sunumlara ek olarak, 2016 Venedik Bienali Türkiye Pavyonu etrafındaki tartışmaya yazılarıyla katkı yapmış, ancak panelimize arzu ettiğimiz biçimiyle katılmalarının mümkün olamayacağını bize bildirmiş olan isimlerin söz konusu yazılarının da—mesele üzerine kamuoyuna açık platformlarda halihazırda dile getirilmiş görüşlerin etkinlikte tüm çeşitliliğiyle temsil edilebilmesi adına—okunmaları söz konusu olacak.

Çalıştay (28 Mayıs 2016 Cumartesi - 10:00-17:30)
Moderatörler: Eray Çaylı, Gül Köksal ve Sinan Logie.

Bu çalıştay, gerek 2016 Venedik Bienali küratörü ve 2016 Pritzker Prize sahibi Alejandro Aravena’nın işleri ve Bienal için hazırladığı küratöryel çerçeve etrafında gerçekleşen tartışmalardan gerekse Türkiye Pavyonu üzerine 23 Mayıs’ta düzenlenen panelden arta kalan soruları “mimarlık ve kent hakkı,” “mimarlık ve katılımcılık,” “mimarlık ve şeffaflık” başlıkları altında ve somut mimari pratiklerin ışığında ele alacak. Aşağıdaki katılımcıların her birinin katkısı 30 dakikalık bir sunum/aktivite şeklini alacak. Günün sonunda ise yine dinleyicilerin de söz alabileceği bir tartışmayla çalıştay tamamlanacak. Katılımcılardan şu sorulara değinmeleri beklenecek:

-Çalışmalarınızın “kamu veya toplum yararına” olduğunu düşündüğünüz yönleri nelerdir?
-Yerel paydaşlar, meslek insanı ve bunların dışındaki aktörlerin çalışmalarınıza katılımcılık düzeyi ve şekli nedir?
-Hedef kitleniz, çalışma grubunuz ve/veya yol arkadaşlarınız kimlerdir?
-Ekonomik kaynak sorununu nasıl çözüyorsunuz?

Program:

10:00-10:15 Giriş / tanıtım

10:15-11:45 Birinci oturum (moderatör: Sinan Logie)
-Düzce Umut Evleri
-Küçük Armutlu Mimari Fikir Yarışması _ Mimar Meclisi

11:45-12:00 Ara

12:00-13:30 İkinci oturum (moderatör: Eray Çaylı)
-Herkes İçin Mimarlık
-Plankton Project

13:30-14:30 Öğle arası

14:30-16:30 Üçüncü oturum (moderatör: Gül Köksal)
-Endüstri Mirası İnisiyatifi
-Kuzguncuk Bostanı
-Yedikule Bostanı

16:30-16:45 Ara

16:45-17:30 Sonuçlar / değerlendirme

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: