Boşluğu Şaşırtmak

Ankara’da konumlanan Hatırlı Mimarlık tarafından tasarlanan Ege Plaza'da katların şaşırtılmasıyla ortaya çıkan boşluklar binanın nefes alma noktaları haline geliyor.

Konya Yolu'nda otomobil showroomları ve servis birimlerinin yanında konumlanan ofis kulesindeki kompleks; showroom yapıları ve markaların tip proje standartları ile tasarlanıp bodrum katlarda yer alan servis birimleri ile bütünleşik olarak çözüldü. Ofis bloğu tasarlanırken kent silüetinde formu, malzemesi ve alternatifli gece aydınlatma sistemleri ile mevcut yapı stoğu içinde ayrışan, simgesel bir yüksek yapı tasarlamak hedeflendi.

ankara, ege plaza, hatırlı mimarlık

Farklı büyüklüklerde 110 adet ofis birimini barındıran kule, 6 katı yer altında olmak üzere 33 kattan oluşuyor. Zemin katında, yanındaki diğer yapılar ile bütünlük oluşturan ve bağımsız girişli ticari bir kütleye sahip olan yapı, bu ticari birimden kütlesel olarak koparak ofis bloğu olarak yükseliyor. Altışar kattan oluşan dört şeffaf “kübün” şaşırtmalı olarak üst üste yerleşmesi, bu şaşırtmaların açığa çıkardığı yeşil teras bahçeler, bu korunumlu teras bahçelere üst katlardan bakan ofis balkonları, yapıyı karakterize eden başlıca mimari unsurlardır.

Modüler kütleler (küpler) teras bahçeler aracılığı ile kentsel boşluklar oluşturacak biçimde 90 derece dönerek yükseliyor. Teras bahçeler yapının ‘ekolojik yapı’ kimliği için önemli bir eleman olarak görev yapıyor. Bu boşluklara bakan ofis cephelerinde balkonlar yer alıyor. Yapıda yeşili üçüncü boyuta taşıyan bu mekanlar sosyalleşme alanları olarak tasarımdaki en çarpıcı unsurdur.

Bu boşluklar ile yapıda cephe yüzeyleri arttırıldı, böylelikle tüm ofislerin daha çok gün ışığından yararlanması sağlanarak , aydınlatma enerjisi tüketimi minimuma indirildi. Ofis bölünmelerinde esnek tasarım ilkesi gözetildi. Bu planlama kullanıcı ihtiyaçları / talepleri doğrultusunda katlar 2, 4, ya da 6 ya bölünerek farklı büyüklüklerde ofis tiplerine imkan tanıyor. Ege Plaza’nın zemin katında asma katlı bir showroom tasarlandı, kule girişi mimari bir üst örtü ile vurgulanarak showroom giriş cephesinden ayrıştırıldı. Bu alçak katlı kütlenin üstünde, ikinci kattaki kafeterya ve yeşil teras, üstteki ofis kütlelerini (küpleri) zemindeki showroomdan koparırken ofis çalışanları için de kamusal alan yaratıyor. Yapının bodrum katlarında teknik hacimler ve tüm ofisler için yeterli sayıda kapalı garaj yer alıyor.

Yapıyı saran giydirme cephedeki cam renklerinin şaşırtmalı olarak farklılaşması, yukarıda tariflenen kütle etkisini vurgularken, yapının dolu-boş etkisini güçlendiren özel ışıklandırma tasarımı ile kentin gece silüetinde dikkat çekici bir unsur olacağı öngörüldü.

Ege Plaza, iş yaşamında ihtiyaç duyulabilecek her türlü ayrıcalık, teknik donanım ve üst düzey imkanlar sunan bir ofis projesi. Özgün mimari tasarımının yanısıra, akıllı bina tasarım unsurları, iklim kontrol sistemleri, enerji etkin yapı ögeleri, güvenlik ve otomasyon sistemleri ile teknolojik altyapı bu projenin öne çıkan unsurları.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: