Boşlukla Örgütlenen Mekan

Kot farkını kullanarak merkezi bir boşluk etrafında örgütlenen ofis, kullanıcılarına sunduğu farklı mekansal deneyimler ile çalışma rutinini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşa edilen Özgüven Mimarlık Genel Merkez Binası, düşük yoğunluklu müstakil konutların çoğunlukta olduğu bir yerleşim olan Oran Mahallesi’nde konumlanıyor. Beş katlı yapı, 599 m2 arsa üzerinde toplam 1250 m2 inşaat alanıyla 40 kişilik bir ekibin çalışmasına olanak tanıyacak biçimde tasarlanmış. Bir katı toprak altında olmak üzere her bir katı farklı işlev ve birimlere ayrılan yapıda bu farklılıklar gözetilerek katlar işlevlerine uygun prensiplerle kurgulanmış.

Giriş katındaki karşılama alanı ve "büyük boşluk"
Yapının giriş cephesi
Kütle kurgusu ve yapının genel görüntüsü
Toplantı odası
Dinlenme alanı
Açık çalışma alanı
Büyük boşluk

Rafet Canıtez Caddesi üzerinden ulaşılan ve kot farkını kullanan yapının giriş katı, karşılama alanı ile finans ve inşaat departmanlarına ayrılmış. Kapalı ofis birimleri ve açık stüdyo alanı olarak kurgulanan bu kat, diğer katlarla görsel temasını katların tümünü birbirine bağlayan “büyük boşluk” ile sürdürüyor. Bu negatif alan, yapının merkezine yerleşerek gün ışığından azami oranda faydalanmayı sağlıyor ve mekanlar arasındaki görsel ilişkiyi kuvvetlendiriyor.

Yapının tüm katlarında odalar ve stüdyolar doğu-batı yönelimli olarak güneye yaslanmış, dikey dolaşım ise kuzeyde konumlandırılmış. Birinci katta üç yönetici odası ve 18 kişilik toplantı salonu bulunuyor. İkinci kat ise çalışanlar ve misafirlerin sosyalleşebileceği bir alan olarak kurgulanmış. Burada yemekhane ile açık ve kapalı dinlenme alanlarının yanı sıra kuzeye ve güneye yerleştirilmiş iki teras bulunuyor.

Kapalı ofis alanları, açık stüdyo ve 12 kişilik toplantı salonunun bulunduğu kat ise yaklaşık 400 m2 yüzey alanı ile mimari proje grubunun ana çalışma mekanını oluşturuyor. Esas yoğunluğu üstlenen bu bölüm en büyük mekansal çeşitliliğe de sahip: 18 kişilik bir ekibe ev sahipliği yapıyor ve 180 m2’lik bahçeyle iç içe biçimlendirilmiş.

Toprak altı bölüm ise teknik ve rezerv alan olarak kurgulanmış. Orta ve uzun vadeli büyüme stratejisine cevap verecek biçimde de 300 m2 potansiyel ofis alanına sahip.

Zemin kat planı
1. kat planı
2. kat planı
Kesit
Kesit

Konvansiyonel yapım teknikleriyle inşa edilmiş binanın malzeme seçimlerinde brüt beton, doğal taş, çelik ve korten çelik ön plana çıkıyor. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanan yapıda karbon ayak izini en aza indirme hedefiyle ilgili mimarlık ve mühendislik ölçütleri azami düzeyde değerlendirilmiş. Tefriş ve mobilyalarda da geri dönüşümlü malzemelerden yararlanmış ve büyük yüzde OSB ile dönüştürülmüş çelik malzeme kullanmış.

Etiketler: